info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Svetsning kan bli dödsfara

Gassvetsning i fjärrvärmerör kan bli en dödsfara. Orsaken är att höga halter av den giftiga gasen kolmonoxid bildas, visar en ny utredning. Faran uppstår i trånga och oventilerade utrymmen.

Vvs-montörer och svetsare riskerar att utsätta sig för livsfarliga halter av den giftiga gasen kolmonoxid, då de arbetar med gassvetsning i kulvertrör i stål. Det visar en ny utredning som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort. De höga halterna av gasen kan ge akuta skador och i värsta fall leda till döden. Riskerna uppstår då gasen kommer ut i trånga och dåligt ventilerade utrymmen.

Dödsolycka

Resultatet ger en förklaring till hur flera uppmärksammade och allvarliga olyckor kunde hända. I oktober 2009 dog en 23-årig licenssvetsare i Tranås i en olycka i samband med avluftning av fjärrvärmerör. Samma månad fick en annan svetsare allvarliga skador vid samma arbetsmoment vid en ishall i Kumla och 2008 skadades en montör vid en liknande olycka i Hässelby. Alla hade utsatts för extrema halter av kolomonoxid, när vatten släpptes på och gasen kom ut ur rören. I de fallen uppstod olyckorna vid arbete med fjärrvärmerör. Men orsaken antas ha varit densamma då en vvs-montör i Eskilstuna blev medvetslös i samband med avluftning av rör för fjärrkyla för tio år sedan. Materialet i rören är desamma.

Viktigt med förklaring

I samtliga fall hade svetsarna arbetat med gassvetsning. Då används acetylengas som under arbetsprocessen omvandlas till bland annat kolmonoxid. Koncentrationerna kan bli mycket höga, visar studien där forskarna mätt hur mycket kolmonoxid som de som arbetar vid rören kan råka ut för.
– Det är oerhört viktigt att ha fått en förklaring till vad som låg bakom olyckorna. Då har vi också möjlighet att skydda oss, säger Gunnar Wigenstam, huvudskyddsombud på NVS.

Luften måste ledas ut

Han berättar att gassvetsning är den vanligaste arbetsmetoden vid svetsning i rör för fjärrvärme och fjärrkyla.
-Kan man hitta alternativ till gassvetsningen är det klart det bästa. Men det absolut viktigaste är att luften måste ledas ut utomhus från utrymmena där svetsarna är och arbetar. Gaserna får aldrig stanna kvar i rummet, säger han.

Mest gas i slutna rör

Utredningen, som är framtagen på uppdrag av Svensk Fjärrvärme, har undersökt hur mycket kolmonoxid som bildas vid gassvetsning. Gasen uppstår inne i rören i samband med svetsningen. Allra högst var koncentrationerna av gas i rören då rörändarna inte var öppna. När rören sedan avluftas är koncentrationerna av den farliga gasen som kommer ut mycket höga. Men det läcker även ut kolmonoxid i luften från svetsning av förslutna rör. Hela 60 procent kom ut i omgivningen.

Risk för akuta skador

-Om det svetsas under en längre tid och avluftningen sker i ett mindre och dåligt ventilerat utrymme kan kolmonoxidhalten överskrida 1 000 ppm, vilket innebär risk för akuta skador och död, säger Bengt Christensson från IVL,som gjort studien.
För allvarliga olyckor krävs en kombination av flera faktorer. Till exempel stängda rör, svetsning av flera skarvar och avluftning i ett begränsat utrymme med dålig ventilation.
Kolmonoxid kan också bildas då acetylengas används vid svetsning, skärning och lödning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Svetsning kan bli dödsfara

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig