info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sverige: Fortsatt god ekonomi och sysselsättning

Högkonjunkturen fortsätter ge god utveckling för landets kommuner och landsting i år och under nästa år. Men efter 2008 planar utvecklingen ut något och tillväxten avtar. Det har Sveriges Kommuner och Landsting tagit reda på.

Bruttonationalprodukten, BNP, ökar med 3,6 procent under 2007 och med 3,0 procent nästa år. Antalet arbetade timmar stiger med 3,0 procent i år och med 1,3 procent under 2008, vilket stärker skattebasen och ger mer pengar till kommunerna.
Det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som gör den bedömningen i sin ekonomirapport.

Den globala BNP-tillväxten avtar men beräknas ändå bli hög nästa år. Framförallt är det den höga tillväxten i Asien och Latinamerika som framöver komma hålla den internationella tillväxten uppe.

I Sverige kommer fler sysselsatta på arbetsmarknaden, lönelyft och skattesänkningar gynna hushållens ekonomi. Trots att arbetsmarknaden under året blivit kraftigt förstärkt kommer sysselsättningen att fortsätta öka. I år kommer antalet regelbundet sysselsatta att öka med 106 000 personer, vilket betyder att den öppna arbetslösheten sjunker till 6,1 procent.

Under nästa år beräknas den öppna arbetslösheten fortsätta minska, vilket enligt SKL:s bedömning innebär en överhettad arbetsmarknad och därför kan en normalisering ske under 2009. SKL spår också att timlönerna, i snitt, årligen kommer att öka med 4,5 procent fram till 2011 och därför kan orsaka ett inflationstryck och hota inflationsmålet på 2 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sverige: Fortsatt god ekonomi och sysselsättning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig