info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sverige bestrider brister i arbetsmiljölagen

Sverige förnekar brister i arbetsmiljölagstiftningen. Detta sedan EG-kommissionen stämt Sverige inför EG-domstolen på grund av för allmänt hållna bestämmelser när det gäller kraven på personer med arbetsmiljöansvar.

EG-kommissionen har tidigare stämt Sverige för att regelverket för vad företagens arbetsmiljöansvariga ska kunna är för otydligt. Kommissionen har även påpekat att den svenska lagstiftningen där ansvaret för att kontrollera kunskapen ligger hos arbetsgivaren är olämplig. Istället borde det finnas ett självständigt organ som sköter granskningen. Enligt kommissionen har Sverige därmed inte genomfört EG:s direktiv om arbetstagares säkerhet och hälsa på ett korrekt sätt.
– Vi har nu svarat på kritiken och bestrider bristerna, säger Anna Falk, handläggare på Utrikesdepartementet (UD).
Sverige har under flera år anpassat arbetsmiljölagstiftningen till EG-direktivet. På punkten när det gäller stämningen anser Anna Falk att kraven är uppfyllda.
– I svaret har vi bland annat hänvisat till föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete för att påvisa att vi uppfyller kraven, säger Anna Falk.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sverige bestrider brister i arbetsmiljölagen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig