info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Svenskt ja till asbestskivor - i utlandet

Den svenska byggstandardiseringen röstar ja till en Europastandard för skivor med fibercement, som kan innehålla asbest.

En av orsakerna till att det blev ja är att arbetarskyddsstyrelsen, (ASS) och boverket ställt sig positiva till standarden, men med förbehållet att asbest inte får användas i Sverige.
– Detta är inte klokt. Hur är det möjligt att fatta ett sådant beslut. Det verkar som både standardiseringen och arbetarskyddsstyrelsen tycker att det är okey att folk dör i Europa och på andra håll i världen bara vi slipper materialet, säger Byggnads Bo Johnsson, som bevakar standardiseringsfrågor.
– Förra gången standarden för skivorna var uppe till omröstning hade vi flera invändningar. Men sedan dess har vi fått igenom en avvikelse för Sverige. En avvikelse som visar att det är förbjudet att arbeta med material som innehåller asbest i Sverige. Eftersom vi fick igenom den förändringen sa vi sedan ja, berättar Barbro Köhler Krantz på arbetarskyddsstyrelsen.
Bo Johnsson har för Byggnads räkning sagt nej till att godkänna standarden.
– Vi är nu helt enkelt överkörda.
Beslutet om standardisering går egentligen rakt emot den övriga utvecklingen i Europa. Europakommission har antagit ett direktiv som innebär ett generellt förbud att släppa ut på marknaden och använda asbest och asbesthaltiga produkter i medlemsländerna. Förbudet ska vara antaget av medlemsländerna senast år 2005. I Sverige är det sedan länge förbjudet att arbeta med fibrerna som har orsakat och fortfarande orsakar många svenska byggnadsarbetares lidande och död i olika cancersjukdomar.
Det som nu ställer saken på sin spets är ett förslag till standardisering för släta skivor av fibercement och vissa av dessa skivor innehåller asbest. Det är europeiska standardiseringsorganet CEN, som ska anta standarden. Men det är kontroversiellt.
Frågan har gått ut på votering till medlemsländerna. I denna votering har svenska standardiseringsorganet SIS, röstat ja till standarden efter att Byggstandardiseringen gett klartecken. Dock med förbehållet att Sverige får göra en avvikelse i standarden då det gäller asbestprodukter, eftersom det här förbjudet att arbeta med produkter som innehåller asbest här. Samma avvikelse kommer att gälla flertalet av de europeiska länderna, eftersom där redan råder asbestförbud.
– För vår del är det självklart att man inte kan anta en standard för en produkt som innehåller asbest. Den typen av produkter ska bort. Dessutom är det meningslöst, eftersom det kommer ett förbud mot asbest i hela Europa snart, säger Bo Johnsson.
Till det mest anmärkningsvärda tycker han hör arbetarskyddsstyrelsens ja. ASS konstaterar att standarden strider mot svensk lagstiftning, men också att Sverige liksom flera andra länder med asbestförbud får göra avvikelser från att följa standarden.
Arbetarskyddsstyrelsen tycker också att märkningen av produkterna ska göras tydligare, så att det klart framgår att det finns asbest i produkten.
– Vi har inte ändrat ståndpunkt när det gäller asbest. Vi har arbetat och arbetar fortfarande för att få bort asbest från arbetsplatser både i Sverige och utomlands, säger arbetarskyddsstyrelsens Barbro Köhler Krantz.
CEN ska så småningom fatta beslut om standarden. Resultatet i omröstningen bland medlemsländerna avgör om det blir en standard eller inte.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Svenskt ja till asbestskivor - i utlandet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig