info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Svenska byggare tar mest ansvar

Svenska byggnadsarbetare tar mest ansvar på jobbet. De har också störst möjligheter att påverka, jämfört med sina nordiska kollegor.

Cirka 40 procent av de anställda inom byggsektorn i Sverige anser att de får ta ansvar för planering av produktionen, för bemanning och för arbetstider.
I Danmark är motsvarande siffra 20 procent.
I Finland och i övriga EU-länder är siffran knappt 30 procent

Nordiska byggnadsarbetare är självständigare än kollegor i övriga EU. Genomgående är att anställda inom byggindustrin i Norden, i större utsträckning än övriga EU-länder, tycker att jobbet kräver mycket när det gäller att at sig an komplicerade arbetsuppgifter, problemlösning och inlärning.
Utmaningarna har dock minskat något under de senaste åren. Å 1995 tyckte närmare 90 procent av de anställda i byggbranschen i Sverige att jobbet var krävande, jämfört med drygt 80 procent fem år senare.
I Finland var motsvarande siffror 85 procent respektive drygt 80 procent medan siffrorna för Danmark och övriga EU i båda fallen är cirka 75 procent.

Ju länge norrut i Europa man kommer, desto säkrare är anställningsvillkoren. I Sverige är andelen fast anställda i byggsektorn cirka 85 procent, jämfört med cirka 70 procent i Danmark och dryga 60 procent i Finland.
Nordiska byggnadsarbetare blir också allt äldre. År 1995 var drygt 30 procent äldre än 45 år. Fem år senare hade andelen ökat till drygt 40 procent.

Undersökningen av byggnadsarbetarnas syn på jobbet har gjorts av Jouko Nätti, arbetslivsforskare vid universitetet i Jyväskylä, Finland.
Resultatet presenterades vi Nordisks Byggnads och Träarbetarefederationens, NBTF, årsmöte i Tammerfors.
Undersökningen bygger på enkäter som gjorts bland 15 000 arbetstagare inom jordbruk, service, byggindustri och tillverkningsindustri inom EU.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Svenska byggare tar mest ansvar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig