info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Svensk avtalsmodell mot EU-modell

I dag fick arbetsdomstolen (AD) höra Byggnads och Laval un Partneris argument för respektive emot fortsatta stridsåtgärder. AD:s besked, om blockaden får fortsätta medan dess laglighet prövas, kan komma före jul.

Inför arbetsdomstolens ledamöter öppnade Byggnads och Elektrikernas advokater för en underskrift av ett kollektivavtal.
– Det enda som behövs för att stoppa blockaden är en underskrift av ett helt normalt hängavtal, sade Peter Kindblom, Byggnads advokat.

Det lettiska företaget Laval un Partneris advokater avböjde med motiveringen att de inte visste vad en underskrift skulle innebära.
Enligt EU:s regler måste regelverket vara tydligt. Det måste framgå vad kostnaden är, Laval ska inte drabbas av att Sverige missat att lagstifta om minimilöner. Det var beskedet från Anders Elmér, Lavals advokat.

Laval un Partneri begär att AD förklarar Byggnads och Elektrikernas blockader mot Lavals arbetsplatser för olagliga. Blockaderna strider mot god sed på svensk arbetsmarknad och, framför allt, mot EG-rätten, enligt advokaternas framställan i domstolen. Och eftersom Laval un Partneri riskerar konkurs på grund av blockaden måste AD ta ett förhandsbeslut om att blockaden ska upphöra innan den undersöker sakfrågan genom att vända sig till EG-domstolen.

Byggnads och Elektrikerna hävdade att de fackliga stridsåtgärderna är helt i enlighet med svensk lag och att den svenska lagstiftningen är förankrad i EU. Redan i Sveriges anslutningshandlingar finns garantier för att de svenska kollektivavtalens ställning inte ska hotas av EG-rätten. Och rätten till fackliga stridsåtgärder är helt undantagen från EG-rätten, enligt fackens advokater. Ett blockadförbud i avvaktan på dom i sakfrågan skulle öppna för kaos på svensk arbetsmarknad.
– Då för AD sitta i en sådan här förhandling varje vecka, sade Dan Holke, som företräder Elektrikerna.

Ett besked från AD om blockaden kan fortsätta medan sakfrågan prövas vidare väntas komma någon av de närmaste veckorna. Dom i frågan om kravet på kollektivavtal är lagligt eller ej kan dröja länge. Om AD anser sig behöva förhandsbesked från EG-domstolen kan det handla om flera år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Svensk avtalsmodell mot EU-modell

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig