info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Svartjobben kostar miljarder

Svartjobben ökar. Arbetsinkomster för 120 miljarder kronor undanhålls årligen, beräknar skatteverket och bedömer att en stor del av de dolda inkomsterna finns bland egenföretagare. Åtskilligt av svartjobben finns i byggbranschen.

Skatteverket har sammanställt det man nu känner till om svartarbete i en stor rapport ”Svartköp och svartjobb i Sverige” som bygger på flera undersökningar. Skatteverket bedömer att arbetsinkomster på 115-120 miljarder kronor per år undanhålls från beskattning av olika skäl. Det kan bero på felaktiga eller inga redovisningar av löner och inkomster av näringsverksamhet.
‑ Med skatt, moms och avgifter innebär det cirka 100 miljarder kronor som aldrig kommer in till staten, säger Jan-Erik Bäckman, chef för skatteverkets analysenhet.
Verket bedömer att den största andelen, cirka 71 miljarder kronor av det oredovisade arbetet, kan hittas i små företag, bland egenföretagare. Genomgångar har till exempel visat att egen företagare ofta har lägre redovisade inkomster än anställda i samma yrken, men att deras levnadsstandard är högre än inkomsten.

Fler svarar att de köper svarta tjänster och jobbar svart idag, jämfört med en tidigare studie. För att få en uppfattning om svartarbetets omfattning och struktur, gjorde Skatteverket förra året en intervjundersökning med 2 232 personer bland allmänheten, där både de som köpt svart och de som arbetat svart intervjuats. I undersökningen svarade 13 procent att de jobbat svart. Det motsvarar 800 000 personer och 66 400 årsarbeten, varav 25 000 åt företag.
Den största yrkeskategorin som utfört svartarbete är facklärda arbetare, uppräknat motsvarar de 266 000 personer. De som utfört svartjobb har totalt sett en övervikt bland yngre personer med lägre inkomst. Studenter och värnpliktiga jobbade svart i högre grad än övriga befolkningen.

32 procent av de arbeten som utförts åt hushållen, enligt intervjuundersökningen, har rört arbeten på bostäder, som villa, radhus, bostadshus, fritidshus eller tomt. Mer än hälften som gjort arbeten på bostäder har utfört snickeriarbeten och en tredje del har målat och tapetserat. 38 procent har gjort arbeten åt företag, med arbetsuppgifter som grovarbete/rivning, bilreparationer, med mera. Drygt hälften av svartarbetet som gjorts åt hushåll har, enligt undersökningen, gjorts åt släktingar eller grannar. I storstäder är kontantbetalning vanligast. Svart byggnadsarbete ersätts i genomsnitt med 135 kronor i timman.
Intervjuundersökningen ger dock ingen heltäckande bild av svartjobben på arbetsmarknaden. Den speglar sannolikt bara en mindre del av det som förekommer, anser skatteverket. Då det gäller byggbranschen har bland annat tidigare revisioner visat att stora summor har undanhållits från beskattning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Svartjobben kostar miljarder

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig