info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Svarta löner för miljoner på Nya Karolinska-bygge

Skandalerna har avlöst varandra på Nya Karolinska.
Nu kan Byggnadsarbetaren avslöja en omfattande ekobrottshärva där åtta män sitter häktade. Byggfirman B&D Grupp, en underentreprenör i andra led till Skanska, misstänks ha betalat svarta löner och undanhållit mångmiljonbelopp i skatt.

– Vi som var på Nya Karolinska sa ju direkt till varandra att de där är ju inte seriösa.
Så säger en person som arbetat på samma del av sjukhusbygget som B&D Grupp.
Men från början var Nya Karolinska prestigeprojektet med stort P för den borgerliga majoriteten i Stockholms landsting. Högspecialiserad vård och världsledande forskning skulle ligga sida vid sida. Det toppmoderna sjukhuset skulle fostra framtida Nobelpristagare och väcka internationell avund. Men knappt hann första spadtaget tas förrän problemen började hopa sig.
Skanska och brittiska investmentbolaget Innisfree, som bildat ett gemensamt projektbolag för att bygga sjukhuset, ertappades med att försöka slussa stora summor till skatteparadiset Luxemburg. Flera fack har slagit larm om underbemanning och överbeläggning. En tilltänkt toppchef har hoppat av i protest mot bristande patientsäkerhet. Och Nya Karolinska, landstingets största investering någonsin, har sprängt alla budgetramar. Byggkostnaden har ökat från planerade 14,5 miljarder till minst 25 miljarder kronor.
Byggnadsarbetaren kan nu avslöja var en del av de pengarna har tagit vägen. Det handlar om en omfattande ekobrottshärva där byggföretaget B&D Grupp misstänks för skattefusk i mångmiljonklassen.


Svarta löner för miljoner betalades ut under bygget av Nya Karolinska.

B&D Grupp grundades ursprungligen som ett handelsbolag 2009 men 2011 registrerade firmatecknarna istället ett aktiebolag med samma namn. B&D Grupp ska enligt de uppgifter som lämnats till Bolagsverket ägna sig åt ”snickeri, montage och reparationsarbeten”. Under 2014–2016 var företaget en av underentreprenörerna på Nya Karolinska samt på forskningslaboratoriet Biomedicum, tvärs över gatan från sjukhuset, där Skanska också är huvudentreprenör och Akademiska hus beställare.

Väckte misstankar direkt

Genom intervjuer med ett tiotal byggnadsarbetare på ett flertal olika företag, som arbetade nära B&D Grupps anställda, har vi kartlagt bolagets verksamhet på arbetsplatsen. Fram träder en bild av ett byggföretag som redan från början väckte misstankar.
– B&D var allmänt känt och avskytt, säger en byggnadsarbetare.
Ingen har något ont att säga om B&D Grupps anställda.
– Det var väl ett snickarföretag tror jag. De var hjälpsamma, säger en byggnadsarbetare.
– De höll sig mest för sig själv. Jag tror de var ryssar, säger en annan.

Kritiken var istället riktad mot företaget. Det gick rykten om lönedumpning och svartarbete. Och enligt vittnesuppgifter smet flera anställda regelbundet in på samma ID06-kort.
När Byggnadsarbetaren kollar upp företaget visar det sig att de två firmatecknarna – vd:n och vice vd:n – sitter häktade sedan mitten av oktober 2016. Brottsmisstanken gäller grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott.
Ytterligare sex personer sitter häktade i samma brottsutredning, misstänkta för samma brott, samtidigt som två personer som tidigare var häktade har försatts på fri fot.
De flesta av de häktade, inklusive företagets ägare, är utländska medborgare. Flera av männen har en eller flera byggfirmor registrerade i sina namn. Åklagaren har fått tillåtelse att belägga dem med restriktioner under häktningstiden. Det anses finnas risk att de ”genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning”.

”Allt tyder på åtal”

Utredningen mot männen leds av kammaråklagare Jerker Asplund på Ekobrottsmyndigheten. När Byggnadsarbetaren når honom är han förtegen och hänvisar till förundersökningssekretess.
– Jag kan bekräfta för dig att företrädarna för B&D Grupp är häktade. Jag kan också säga att allting tyder på att jag kommer att väcka åtal mot dem för de brott de är häktade för, säger Jerker Asplund.

Enligt Ekobrottsmyndigheten kommer ett åtal mot männen sannolikt inom tre–fyra veckors tid. Men företaget som står i centrum för ekobrottsmålet har redan blivit fällt. Den 8 december förra året beslutade förvaltningsrätten i Stockholm, på begäran av Skatteverket, om en betalningssäkring mot B&D Grupp.
I beslutet står det att ”bolaget under perioden september 2014–september 2016 gjort överföringar om 14 225 712 kr till ett annat bolag. Överföringarna har sannolikt inte motsvarats av någon motprestation och ska istället betraktas som lön till bolagets oredovisade arbetskraft och till bolagets företrädare.”
Förvaltningsrätten menar också att B&D Grupp ”sannolikt gjort avdrag för osanna fakturor och därigenom undgått att betala skatter och avgifter”.
Domstolen beslutade att totalt 4 469 718 kronor får beslagtas genom betalningssäkring. Men enligt kammaråklagare Jerker Asplund är den ekonomiska brottsligheten mer omfattande än så.
– Till det kommer att läggas även den för lågt redovisade källskatten till okänd arbetskraft så det kommer att bli ett större skatteundandrag som jag åtalar för, säger han.

Kan vara så kallade målvakter

Byggnadsarbetaren har kontrollerat de häktade mot flera offentliga register. Någon har fått en betalningsanmärkning för obetald trängselskatt. En annan har leasat en bil på sin byggfirma men inte betalat räkningarna. En tredje är dömd för att ha snattat fyra förpackningar kött från Ica. Han hade ”inga pengar, var trött och hungrig och ville ta kött för att grilla”.

Männen som nu misstänks för brott med stränga straffskalor – grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott kan var för sig ge upp till sex års fängelse – framstår inte som slipade yrkeskriminella. Det kan betyda att de tidigare varit skickliga på att hålla sig undan lagen. Det kan också betyda att de är så kallade målvakter, alltså personer längre ned i den kriminella kedjan som tar på sig det juridiska ansvaret. Kammaråklagare Jerker Asplund ger inga detaljer om vilka de häktade är.
– Det vill jag inte uttala mig om innan jag väcker åtal.
När skattebrott förekommer på svenska byggen återfinns de skyldiga ofta långt ned i svåröverskådliga entreprenörskedjor. Men B&D Grupp var underentreprenör i blott andra led. Huvudentreprenören Skanska tog in byggföretaget Lindqvist Bygg, som ägnar sig åt bland annat gipsarbeten och stomkomplettering, och Lindqvist Bygg tog i sin tur in B&D Grupp.

Trodde de ”dött eller gått i konkurs”

Byggnadsarbetaren ringer upp för att fråga hur Lindqvist Bygg kontrollerat sin underentreprenör.
– Vi har ju gjort de här skattemässiga undersökningarna och de är godkända av facket, vi har gjort de kontroller vi kan göra, svarar Göran P Larson, vd på Lindqvist Bygg.
Han säger att samarbetet med B&D Grupp fungerat bra.
– Vi har ju haft dem där ett antal år till och med. De har ju fungerat lika bra som alla andra kan man väl säga.
Men så i höstas gick det plötsligt inte längre att få tag i B&D Grupps företrädare. Göran P Larson påstår att han inte visste om de ”dött eller gått i konkurs”. I själva verket hade de blivit häktade.
– Det här att de plötsligt försvann och man inte kom i kontakt med dem, det var ju en överraskning för oss. Sen om det är ekonomisk brottslighet som du säger eller någonting annat, det vet ju inte vi. Jag tycker att det är väldigt märkligt att inte någon myndighet tar kontakt med oss och informerar i alla fall. Ingenting. De bara försvinner från kartan.
Enligt Göran P Larson har B&D Grupp även godkänts av huvudentreprenören Skanska.
– När man tar in en underentreprenör så anmäler man ju det till beställaren. Vår beställare kräver ju alltid det. Och de har ju i sin tur då godkänt det här företaget.

”Ett ansvar för den som tar in företaget”

Skanskas presschef Edvard Lind säger att Lindqvist Bygg mycket riktigt redovisat att de tänkt ta in B&D Grupp. Men menar också att detta främst är en formalitet.
– Vi tittar på de underentreprenörer vi anlitar direkt. Och våra underleverantörer förbinder sig att ställa samma krav på sina eventuella underentreprenörer. Vi har inte resurser att kolla alla led, det är ett ansvar som ligger på den som tar in företaget.
Några signaler om att allt inte stod rätt till med B&D Grupp ska inte ha nått Skanska under byggprocessen.
– Nej, vi har inte fått några indikationer, säger Edvard Lind.
Vissa av byggnadsarbetarna på Nya Karolinska har via ryktesvägen redan hört talas om utredningen mot B&D Grupp.
– På tiden att det kommer till ytan nu, säger en.
– Våra misstankar rörde sig ju om att de var där och jobbade för lägre peng, säger en annan.

Vill se fler granskningar

Många säger att fler underentreprenörer på landstingets stora prestigeprojekt borde granskas.
– Om du får 200 kronor av mig för att göra ett jobb och man säljer det vidare, då kan ju inte den personen få samma. Till slut är det sålt sju gånger och då kan det inte bli många kronor för den stackaren som kommer för att utföra arbetet, säger en byggnadsarbetare.
Flera grupper förlorar stort när ekonomisk brottslighet letar sig in på landets byggen. Dels byggarbetarna, vars löner och villkor pressas av osund konkurrens. Svartjobbarna som tvingas arbeta för löner långt under kollektivavtalsenlig nivå. Och så förstås skattebetalarna, som ser ut att ha blivit blåsta på ytterligare några miljoner i det ekonomiska slukhål som är Nya Karolinska.

Fakta – bygget och svartjobbsskandalen

B&D GRUPP AB

  • B&D Grupp grundades som ett handelsbolag 2009 men 2011 registrerade de bägge firmatecknarna istället ett aktiebolag med samma namn. Ska enligt Bolagsverket ägna sig åt ”snickeri, montage och reparationsarbeten”. B&D Grupp var tidigare registrerat på en adress i Nacka men står numera skrivet som c/o hos en revisionsfirma på en exklusiv adress i centrala Stockholm.
  • Var under 2014–2016 underentreprenörer på Nya Karolinska samt på forskningslaboratoriet Biomedicum. Den 8 december 2016 gav förvaltningsrätten i Stockholm Skatteverket rätt att ta företagets tillgångar i beslag.

DE HÄKTADE

  • Totalt sitter åtta män häktade misstänkta för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. För en av dem gäller misstanken medhjälp, men denna person är även misstänkt för grovt penningtvättsbrott och grovt försvårande av skattekontroll. Två personer som tidigare var häktade i målet har försatts på fri fot.
  • De flesta av männen är utländska medborgare. En registerkoll avslöjar ingen allvarlig tidigare brottslighet.

NYA KAROLINSKA

  • Nya Karolinska började byggas 2010 och ska vara helt klart 2018. Sjukhuset är Stockholms läns landstings största investering någonsin och har sprängt alla budgetramar.
  • Byggkostnaden beräknades ursprungligen till 14,5 miljarder kronor, redan det 50 procent dyrare än jämförbara sjukhus i USA och Europa. Nu har den passerat 25 miljarder kronor.

SKANSKA

  • Byggjätten Skanska bildade tillsammans med brittiska investmentbolaget Innisfree projektbolaget Swedish Hospital Partners för att bygga sjukhuset.
  • 2014 kunde SVT:s Uppdrag granskning avslöja att projektbolaget ägnat sig åt avancerad skatteplanering och planerat att slussa miljardbelopp till skatteparadiset Luxemburg.

Ekobrott på svenska byggen

  • 2007 gjorde Skatteverket bedömningen att ekonomisk brottslighet inom byggbranschen kostar staten 10–20 miljarder kronor varje år, främst genom uteblivna skatteintäkter vid organiserat svartarbete. Sveriges Byggindustrier gjorde förra året bedömningen att skattebortfallet handlade om tio miljarder kronor.
  • När Brottsförebyggande rådet, i samarbete med Byggbranschen i samverkan och Ekobrottsmyndigheten, granskade ekobrotten inom bygg framkom att svart arbetskraft inte enbart utför enklare arbeten som rivning och byggstäd, utan även avancerade byggtjänster. Liksom att relaterad brottslighet som våld, hot och korruption ofta följer i det organiserade svartarbetets spår.
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Svarta löner för miljoner på Nya Karolinska-bygge

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig