info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Svårt att nå bostadsmål

Boverket uppskattar att det finns ett behov av 700 000 nya bostäder fram till 2025. En byggtakt som påminner om miljonprogrammets dagar. Tillgången på arbetskraft riskerar dock att bli en flaskhals.

Igår gick delar av regeringen ut på DN-debatt och bjöd in andra partier till samtal för att få upp bostadsbyggandet. Målet är 700 000 nya lägenheter fram till 2025. En nivå som Boverket beräknar krävs för att täcka behovet. Det innebär att det i snitt måste produceras nästan 80 000 bostäder per år fram till 2025. En uppgift som är gigantiskt för byggbranschen. Redan i dag är aktiviteten i byggsektorn hög. Arbetslösheten är låg och runt 330 000 personer är sysselsatta i branschen. En siffra som är högre än den under byggboomen i slutet av 1980-talet.
För tillfället ligger byggtakten när det gäller antalet lägenheter på cirka 45 000 per år. Den måste nu alltså skruvas upp med ytterligare 35 000 bostäder årligen för att målet ska nås. Frågan är om byggbranschen mäktar med att växla upp tempot ytterligare.
– Det kommer krävas mycket kraftiga ansträngningar och det kommer inte gå att lösa med befintlig arbetskraft. Vi måste få in rejält med ny arbetskraft i branschen, säger Lars Tullstedt expert på kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier.
Han ser flera möjligheter för branschen att kunna rekrytera ny arbetskraft.
– Vi kommer nog se en större andel än idag av arbetskraft från andra länder, men vi måste också se till att vi får in mer arbetskraft internt från landet.
Lars Tullstedt tror inte att det går att förlita sig på dagens skolutbildningssystem som har fullt upp med att täcka upp för pensionsavgångar. Nu tror han att det kommer krävas snabbare vägar in i branschen via kortare utbildningar.
– Det kan handla om yrkesvuxenutbildning och traditionella lärlingsutbildningar. Jag tror att byggutbildningen måste bli den dominerande vuxenutbildningen och helt säkert kommer fler behöva gå där än antalet som idag går byggprogrammet.
Lars Tullstedt vill inte gå ut med någon siffra på hur mycket sysselsättningen i byggbranschen måste öka för målet ska kunna nås.
– Det är svårt. Vi har sett att vi nu producerar fler lägenheter än tidigare, utan att antalet förvärvsarbetande ökat. Vi vet inte riktigt vad det beror på, men misstänker att bemanningsbranschen är en del av förklaringen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Svårt att nå bostadsmål

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig