info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Svag konstruktion orsak till dödsolycka

Huvudorsaken till broraset vid Älandsfjärden där två byggnadsarbetare omkom och tre skadades, var att de träkonstruktioner om skulle bära upp betongmassorna under gjutningen var underdimensionerade.

Det konstaterar Arbetsmiljöverket, som håller på med utredningen. En slutrapport beräknas klar i september. Arbetsmiljöverket konstaterar i ett pressmeddelande att det inte var en fråga om ifall det kunde bli ett ras, utan när det skulle ske.
Huvudorsaken till olyckan är enligt verket en underdimensionering av knektar, de träkonstruktioner som skulle bära upp gjutmassorna under gjutningen. Arbetsmiljöverkets tillsynsdirektör Gunnel Crona konstaterar att de beräkningar som gjorts inför byggandet av konstruktionen inte var tillräckligt bra. Därefter tillverkades knektarna på detta underlag.
– Men folk på arbetsplatsen tyckte sedan att det såg underdimensionerat ut. Man provbelastade då konstruktionen och såg att bärkraften inte var tillräcklig för den förväntade belastningen, berättar Gunnel Crona.
Då förstärktes konstruktionen. Men den kontrollerades, enligt henne, aldrig efter förstärkningen. Olyckan hände den första dagen när gjutningarna inletts.

Totalentreprenör vid bygget är Skanska. Det var en extern firma som gjorde beräkningar inför byggandet av knektarna och ett annat, externt, företag byggde dem.
– Men här har Skanska en totalentreprenad och hade ett ansvar för att kontrollera ritningar och beräkningarna som gjorts inför byggandet av knektarna. Företaget skulle också sett till att man kontrollerat att de höll efter den förstärkning som gjordes, säger Gunnel Crona.
Verket fortsätter nu sin utredning. Åklagare Christer B Jarlås har inlett en förundersökning för att utreda om något brott begåtts. Skanska har också gjort en intern utredning om olycksorsaken. Företaget delar Arbetsmiljöverkets syn att det var en underdimensionering av träkonstruktionen som var den direkta orsaken till olyckan. Det började med att snedstöttorna, en del av träknektarna som bar gjutformen, gav efter. Detta ledde i sin tur till en ökad belastning på intilliggande knektar som gick av.

Ytterligare fel som både Arbetsmiljöverket och Skanska uppmärksammar i sina utredningar är brister vid sammanfogning och skarvning av träkonstruktionen. Snedstöttor har i många fall skarvats med spikplattor. Flera av skarvarna var av bristande kvalitet.
Internutredningen konstaterar att det inom Skanska Sverige inte finns några fastlagda rutiner för att granska temporära konstruktioner som utförts av underleverantörer, som denna. Dessa rutiner finns bara vid fasta konstruktioner. Men det ska nu ändras.
Företaget har beslutat att i ett första steg se över alla befintliga, riskfyllda, temporära konstruktioner. Företaget ska också utarbeta tydliga riktlinjer kring hanteringen av temporära konstruktioner. Bland annat ska man se över rutiner vid inköp.
På arbetsplatsen vid Älandsfjärden ska flera åtgärder vidtas. Bland annat ska en arbetsgrupp komma med förslag till förstärkta knektar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Svag konstruktion orsak till dödsolycka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig