info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stress, damm och vibrationer i badrum

Trots omfattande arbete för att förbättra arbetsmiljön vid renoveringar av badrum återstår stora problem. Det visar en enkätundersökning som Byggnads i Östersund genomfört.

Nästan 100 lyft per dag på i genomsnitt 25 kilo utförs av 16 byggnadsarbetare sysselsatta med badrumsrenoveringar i Jämtland-Härjedalen. Det visar den undersökning som avdelningen i Östersund gjort under våren.
– Och en stor del av de här lyften innebär också att man bär tunga laster i trappor och trånga utrymmen, säger Karl-Axel Bodén, regionalt skyddsombud på Byggnads i Östersund.

De många tunga lyften är inte det enda arbetsmiljöproblemet. Sex av tio upplever det som ett problem att genomföra renoveringar samtidigt som hyresgästerna bor kvar i lägenheten. Nio av tio uppger att arbetet är stressigt och nästan lika många arbetar med vibrerande verktyg varje dag. Alla uppger att de utsätts för damm och sju av tio uppger att dammet innehåller kvarts. Dessutom innebär jobbet att de arbetar både inom- och utomhus med stora temperaturskillnader som följd.

De som arbetar med vibrerande verktyg uppger brister i informationen om hur lång tid det arbetet kan utföras per dag utan att medföra skaderisk. Och bland dem som känner till tidsgränsen är det många som ändå arbetar längre tid än vad som är riskfritt. För till exempel en vibrationsdämpad bilmaskin typ Hilti 800 är har maxtiden uppmäts till 45 minuter per dygn. Den nyare modellen Hilti 905 går att använda 3,2 timmar enligt mätningar i Umeå.
Undersökningen av arbetsmiljön i badrum är genomförd efter det att Byggnads och arbetsmiljöinspektionen under en längre tid arbetat med att förbättra miljön vid just badrumsrenoveringar.
Trots att stora brister finns kvar har arbetet givit resultat.
– 62 procent uppger att det finns hjälpmedel för lyft och transport. Och 90 procent svarar att dammproblemen lett till konkreta åtgärder, säger Karl-Axel Bodén, på Byggnads i Östersund.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stress, damm och vibrationer i badrum

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig