info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Strafflön ska skynda på ackordsunderlag

En utbetalningsnivå på 110 procent av genomsnittslönen skulle kunna skynda på arbetsgivarnas ackordsunderlag. Förslaget förs fram av Byggnads Tierpsektion inför förhandlingarna om nya bygg- och anläggninsavtal.

Försvara ackorden är ett vanligt motionskrav bland dem som arbetar bygg- och anläggningsbranschen, inför Byggnads avtalsråd den 19 februari. Och många av motionerna handlar om hur ackorden ska bevaras, som till exempel genom att göra ny- och ombyggnadslistorna till stupstock då ackordsförhandlingar strandar. Idag är det en särskild stupstockslön, 112 kronor per timme, som gäller då man inte kommer överens.
Andra detaljer i ackordssystemet som tas upp gäller till exempel att sjuklöneperioder ska redovisas på de fördelningslistor som arbetsgivaren gör när man arbetar på ackord, att avstämningsperioderna ska kortas från tolv till åtta veckor och att sena ackordsunderlag från arbetsgivaren ska bestraffas. Tierpsektionen i Byggnads i Uppland anser att en utbetalningsnivå på 110 procent av ackordsgenomsnittet är en lämplig bestraffning för sena underlag.

Många vill också att bygg- och anläggningsavtalen ska slås ihop och att de så kallade R- och S-avtalen, som gäller vid reparationsarbeten och för speciella yrkesgrupper som plattsättare, ska arbetas in i huvudavtalet.
– Det finns en arbetsgrupp som har diskuterat det här sedan 2004. Så det är krav som vi redan arbetar med, säger Gunnar Ericson.
Det som ligger i vägen för en sammanslagning av avtalen är bland annat förhandlingsordningen och de olika sätten att ta betalt för granskningsarbetet. På anläggningsavtalet betalar arbetsgivaren granskningsarvode, som Byggnads vill ha det, medan det dras från lönen på byggavtalets område, så som Sveriges Byggindustrier (BI) vill ha det. På anläggningsavtalet förhandlar arbetsgivaren med laget om lön, som BI vill ha det, medan man förhandlar med Byggnads avdelning på byggavtalet, så som Byggnads vill ha det.

När det gäller granskningsarvodet är det flera som vill ändra på reglerna för granskning vid månadslön, som en del grupper har. Byggnads stjäl pengar genom att ta 1,5 procent av månadslönen, anser motionärerna. I stället borde månadslönen divideras med 174 timmar (normalarbetstiden på en månad) och granskning dras på verkligt antal arbetade timmar
Många motioner tar upp avtalens olika ersättningar. Helglön ska vara utgående lön, inte som idag grundlön, tycker många. Andra vanliga krav är höjda traktamenten och reseersättningar.
Stefan Stenberg i Byggnads i Luleå föreslår att traktamentet, som begränsas av skatteregler, ska kompletteras med en trivselpeng till den som arbetar på annan ort än hemorten. Den ska vara 400 kronor per dygn och den behövs för att den som arbetar borta ska kunna hålla ihop familjen, motiverar Stefan Stenberg sitt förslag som inte får stöd varken i avdelningen eller av Gunnar Ericson.

Mer fria arbetskläder, gratis fotinlägg i skyddsskor och obligatorisk hiss i tornkranar över 15 meter är exempel på arbetsmiljökrav som förs fram.
När avtalsrådet har tagit ställning till kraven kommer de att lämnas över till BI den 27 februari.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Strafflön ska skynda på ackordsunderlag

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig