info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stort bakslag för taksäkerheten

Ett stort bakslag för säkerhet på tak. Sveriges Plåtslagerier, PLR, är starkt kritiskt till ett förslag från Boverket om nya byggregler och anser att det är förödande för många som jobbar på tak.

Det handlar om möjligheten för till exempel snöskottare att ha säkerhetsanordningar på alla tak. PLRs representanter är upprörda över ett förslag från Boverket till nya byggregler och anser att det försvårar säkerhetsarbetet.
I dagens byggregler för tak över tre meter står det att det ska finnas anordningar som skyddar mot fall på alla yttertak som man kan beträda.
Men nu vill Boverket precisera att det bara gäller tak som man behöver gå ut på i samband med jobb för byggnadens drift eller användning. Och det gäller bara just de delarna av taket där de jobben ska utföras, som skorstenar och fasta ventilationsanläggningar. Och till denna kategori räknas till exempel inte snöskottning, inte heller att lägga om taket.
– Det är obegripligt att man i fortsättningen inte ställer krav på säkerhetsanordningar på alla tak och för alla typer av arbeten. Detta är ett stort steg tillbaka för säkerheten, säger Hans Eriksson, arbetsmiljöansvarig i Plåtslageriernas Riksförbund. Han är också ordförande i Taksäkerhetskommittén, där bland annat Byggnads ingår.

Stora risker

– I framtiden riskerar man vid snöskottning att tvingas utföra arbeten på tak utan möjlighet att förankra livlinor, fortsätter han.
Samtidigt är arbetsgivaren skyldig att se till att alla arbetare kan jobba säkert.
-Men då ska fastighetsägaren i efterhand komplettera med skyddsanordningar och detta öppnar för risken med oseriösa aktörer. Då är det väl bättre att alla tak från början förses med takskydd, säger Hans Eriksson.

Vill precisera regler

Björn Mattsson som handlägger frågan på Boverket förnekar att det är tal om någon förändring, utan menar att det bara är en precisering av dagens regler.
– Vi har aldrig haft för avsikt att det skulle finnas taksäkerhetsutrustning på alla tak. Det kostar pengar. Och vi ska inte föreskriva något som inte behövs, säger han.
Som exempel tar han många småhus, där han menar att man inte behöver beträda taket för att fastighetens funktion eller drift.
Enligt honom kan Boverket inte kräva säkerhetsanordingar på alla tak, utan bara ställa upp regler för säkerhet inom speciella områden.
Då det gäller snöskottarnas säkerhet eller möjligheten fästa in sig då man till exempel arbetar med att rensa hängrännor, säger han.
-Arbeten med snöskottning omfattas ju av arbetsmiljölagen och då måste det ju enligt den lagstiftningen finnas möjligheter att arbeta säkert.
Men vore det inte bättre om ni från början ställde krav på att det fanns taksäkerhet på alla tak?
– Det har vi inte bemyndigande till.

Hoppas på ändring

Förslaget har nu varit ute på remiss och ska arbetas klart. Det väntas gälla från halvårsskiftet nästa år.
Hans Eriksson hoppas att plåtslageribranschen får en möjlighet att påverka beslutet.
– Detta blir ett problem för konstruktörer och arkitekter. Finns inte kravet om taksäkerhet kommer de att projektera ofullständiga fastigheter, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stort bakslag för taksäkerheten

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig