info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Större förväntningar på högre löner

Byggnads medlemsenkät, som under hösten gått ut till 501 medlemmar, visar att byggnadsarbetarna i allt större utsträckning förväntar sig att de ska få större löneökningar än andra löntagare.

26 procent av de som svarat på enkäten, tror att de kommer att få större löneökningar än andra under det kommande året, i jämförelse med 16 procent av de svarande året innan.
Detta är ett trendbrott. I alla tidigare undersökningar var det fler som trodde att deras löneökningar skulle bli lägre. Den tidigare pessimismen som enkäterna visade (de startade 1996) tycks ha försvunnit.
En tydlig trend är också att fler uttrycker missnöje med sin lön. Under 1999 och 2000 säger många fler att de är missnöjda med lönen, än åren innan (1996-1998).
Fler tror att kommer att bli lättare att få ett arbete inom byggbranschen det kommande året och att de kommer att få bättre ekonomi. En av fyra tror att den egna ekonomin kommer att vara bättre, en av tio att den blir sämre och övriga tror att den blir likadan som idag.
Enkäten har gått ut två gånger om året sedan 1996.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Större förväntningar på högre löner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig