info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stora variationer i byggkostnader

Sexton procent, så mycket högre var produktionskostnaden för flerbostadshus förra året i Stor-Stockholm jämfört med rikssnittet. Det visar uppgifter från SCB, Statistiska centralbyrån.

Under 2014 ökade produktionskostnaderna med fem procent för flerbostadshus, jämfört med 2013. Kostnaderna för gruppbyggda småhus ökade samtidigt med åtta procent. Produktionskostnaden är den totala kostnaden för bostadsprojektet, det pris som byggherren betalar.
De regionala skillnaderna är stora. Medan den genomsnittliga produktionskostnaden för flerbostadshus låg på 37 808 kronor per kvadrat förra året landade kostnaden på 43 793 kronor i Stor-Stockholm. Gruppbyggda småhus kostade 31 064 kronor per kvadrat i snitt att bygga, men 36 325 kronor i Stor-Stockholm. Kostnaderna för att bygga flerbostadshus var lägst i södra Sverige, medan den norra landsänden hade lägst kostnader för småhusbyggen.
Kostnadsskillnaderna är också stora, 48 procent, beroende av om det som byggs är hyresrätter eller bostadsrätter. En förklaring till det är skillnader i markpriser.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stora variationer i byggkostnader

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig