info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stora kreditproblem för byggbolagen

Hälften av landets byggbolag upplever att det blivit svårare än normalt att finansiera verksamheten. En femtedel av alla bolag säger att problem med krediter är det främsta hindret för företagets verksamhet. Det visar Konjunkturinstitutets barometer för april månad.

Byggbranschen påverkas allt hårdare av lågkonjunkturen. Läget för branschen som helhet är nu svagare än normal och i Konjunkturinstitutets barometer rapporterar 60 procent av bolagen lägre byggvolymer och minskad orderingång. Nära hälften av företagen är missnöjda med orderbeläggningen. Pressen på anbudspriser har förstärkts samtidigt som sysselsättningen har minskat ytterligare. Allt detta tillsammans påverkar byggbolagens finansiella ställning hårt och flera byggbolag har idag sämre möjligheter att få banklån.
Det finns ändå en del ljuspunkter. För byggbolag som i huvudsak sysslar med väg- och anläggningsbyggande är situationen bättre. De är i stort nöjda med orderstockens storlek och sysselsättningen har varit i stort sett oförändrad den senaste tiden.
På kort sikt förväntas den negativa utvecklingen fortsätta. Enligt Konjunkturinstitutet räknar hälften av byggbolagen med fortsatt minskad orderingång, lägre byggvolymer och ytterligare personalnedskärningar. Byggbolagen har däremot blivit något mer positiva om framtiden på längre sikt. Fler än tidigare förväntar sig en svag uppgång om ett år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stora kreditproblem för byggbolagen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig