info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stor olycksrisk på splittrade byggen

Mer än hälften av dem som dog i byggolyckor de senaste två åren, arbetade hos underentreprenörer. Det visar en granskning Byggnadsarbetaren gjort.

Betongarbetaren och montören, Christian ”Chrisse” Wikström blev bara 26 år. Han förlorade livet efter en rasolycka vid ett kontorsbygge i Solna.
Raset som tog Chrisses liv inträffade den 19 maj 2011 och fortfarande utreds orsaken. Frågorna om hur och varför det kunde ske är ständigt närvarande i familjen, hos mamma Bittan Andersson, pappa Janne Wikström och storebror Niklas.
Familjen känner vanmakt, sorg och ilska över att det kunde ske. Ända sedan förra hösten var Christian mycket kritisk till säkerheten på bygget och oroade sig för riskerna. Han ville bara bort därifrån.
– Chrisse och flera arbetskamrater försökte slå larm, säger Bittan Andersson.
Familjen menar att Christian kan ha varit extra utsatt, som anställd hos en entreprenör i kedjan. Det finns en press att hålla tiderna samtidigt som de skulle parera för felen som uppstod i andra led.

Risker hos underentreprenörer

En granskning Byggnadsarbetaren gjort visar också att underentreprenörer och deras anställda lever farligt på byggen. Av de 21 personer som dog i byggolyckor 2010–2011, arbetade 13 hos underentreprenörer. Ytterligare två var inhyrda eller inlånade av den som hade ansvaret för bygget.
– Jag tror det finns en stor risk att det farliga jobbet på byggen läggs ut på underentreprenörer, säger Jan Swedberg, ansvarig för samordning av byggtillsyn inom Arbetsmiljöverket. En liknande förklaring har Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier.
– Underentreprenörer har ofta jobb som kan vara farliga, som till exempel installationsjobb. Ofta får de nog arbeta under förhållanden som är mer provisoriska säger han, men tillägger också att en större andel av byggnadsarbetarna är anställda av underentreprenörer.

Anlitade av storbolag

Mer än hälften, 8 av 13, som dog i arbete hos underentreprenörer, jobbade på arbetsplatser under något av de största byggbolagen; NCC, Peab eller JM. I vissa fall var underentreprenörerna direkt anlitade av storföretagen, i andra fall var de anlitade av andra underentreprenörer i kedjan.

Många byggen delas

Som Byggnadsarbetarens granskning i nummer 15 visade går trenden i byggbranschen mot en allt större uppsplittring av byggena. Det bekräftas av en rundringning som Byggnadsarbetaren gjort till regionala skyddsombud i Byggnads 11 regioner. Samma åsikt har också representanter inom Arbetsmiljöverket. Det kan vara lokala variationer men trenden pekar åt samma håll. Allra tydligast är det runt de större städerna. Fler byggen delas upp i långa entreprenörskedjor. Arbeten som traditionellt gjorts av de stora bolagen som gipsväggar, inredningar med mera läggs ut på underentreprenörer. Till det kommer att bemanning blir allt vanligare och att enmansföretagare plockas in för sig eller i grupp.

Varnar för splittring

Samtidigt varnar många skyddsombud för att denna utveckling kan leda till fler olyckor.
– Kanske är 75 procent av byggena här uppsplittrade. Ofta fungerar det inte, för att den som har samordningsansvaret inte kan hålla ihop säkerheten. Ansvarsområden faller mellan stolarna och varje företag ser bara till sin egen lilla del, säger Tomas Kullberg, regionalt skyddsombud på Byggettan i Stockholm.

Läs hela reportaget i senaste numret, nummer 1 av Byggnadsarbetaren.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stor olycksrisk på splittrade byggen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig