info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stöd ger jobb åt långtidsarbetslösa

Ett nytt statligt anställningsstöd för långtidsarbetslösa införs på fredag.

Stödet omfattar alla som varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i tre år och innebär att arbetsgivaren får 75 procent av lönekostnaden täckt av staten de första sex månaderna, om en långtidsarbetslös anställs.
Därefter står staten för 25 procent av lönen i upp till 18 månader.
-Vi har haft låg aktivitet i byggsektorn i sex till sju år och ett stort antal byggnadsarbetare har därför varit borta från branschen länge. Det nya stödet kan innebära att en del av dem får en chans att komma tillbaka nu när vi har en uppgång i konjunkturen, säger Sam Hägglund, tillförordnad utredningschef på Byggnads.
Cirka åtta till nio procent av Byggnads medlemmar har varit arbetslösa sammanlagt mer än tre år sedan 1990-1991.
Från årsskiftet sänks kraven och personer som varit arbetslösa minst två år omfattas av stödet. Även tillfälliga anställningar godtas.
Stödet regleras via arbetsgivarens skattekonto.
-Statliga bidrag kan naturligtvis utnyttjas på ett negativt sätt av en del arbetsgivare. Men de får ändå betala en viss del själva och den långtidsarbetslöse får yrkeserfarenhet och kan lättare komma in på arbetsmarknaden igen när byggandet ökar.
Maxtaket för vad en arbetsgivare kan få är 525 kronor per dag under de första sex månaderna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stöd ger jobb åt långtidsarbetslösa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig