info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stevander vald till sekreterare

Hans Stevander, ordförande i Byggnads Göteborgsavdelning, valdes till ny förbundssekreterare i Byggnads. Det skedde vid Byggnads förbundsfullmäktige som hålls i Umeå torsdag och fredag.

Hans Stevander efterträder Christer Jönsson, som avled i januari i år. Hans Stevanders förordnande gäller till kongressen i juni nästa år.
I Göteborg blir det avdelningens vice ordförande, Christer Westberg, som tjänstgör som ordförande i avdelningen fram till avdelningens nästa representantskapsmöte i september. Hans Stevander är tjänstledig från sitt jobb på Byggnads i Göteborg.

På Byggnads fullmäktigemöte i Umeå behandlades också motioner. Däribland en motion från Mönsteråssektionen inom Byggnads i Kalmar som gällde skatt på kapitaltransaktioner.
Byggnads, vars konfliktfonder till stor del används till sådan värdepappershandel som motionären vill beskatta, kommer dock inte att som enskilt förbund verka för att en sådan skatt införs. Däremot anser förbundsstyrelsen att den ska fortsätta att utredas, men inom LO.

Byggnads ska inte verka för att införa en egen tilläggsförsäkring som täcker inkomstbortfallet utöver den del som täcks av a-kassan. Det hade avdelning 29 i Värmland krävt i en motion.
Byggnads säger nej med motivet att om stora förbund inför egna försäkringar så minskar trycket att på politisk väg förbättra a-kassan.
Tilläggsförsäkringar finns redan inom en del tjänstemannaförbud. Däremot ska Byggnads fortsätta att verka för att taket i a-kassan höjs så att alla får 80 procent av inkomsten i ersättning vid arbetslöshet.

Det nya pensionssystemet måste ses över, kräver en motion från Byggnads Stockholmsavdelning.
Därför ska förbundsstyrelsen begära att LO tar fram underlag för en ny debatt om pensionssystemet. Det ska ske med sikte på nästa LO-kongress.
Förbundsfullmäktige gav klartecken till att Byggnads köper en hyresfastighet i Stockholmsområdet. Genom att erbjuda bostad ska det ska bli lättare att rekrytera ombudsmän till förbundskontoret.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stevander vald till sekreterare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig