info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Staten stämmer Rhoca Gil-leverantör

Staten stämmer kemileverantören Rhodia Sverige på nära 46 miljoner kronor, efter miljöskandalen vid tunnelbygget genom Hallandsåsen.

Det var Rhodia som sålde det giftiga tätningsmedlet Rhoca Gil som sprutades in i berget och som skadade både tunnelarbetare och miljö.
Det är Kammarkollegiet som står bakom stämningen och statens krav motsvarar det som Banverket betalade ut till berörda personer, bland annat drabbade markägare, vid Hallandsåsen.

– Det här är en helt ny situation. Det finns inga domar i liknande fall att luta sig mot, säger byråchef Lars Sjöberg vid Kammarkollegiet till TT.
Efter att miljöskandalen var ett faktum, hösten 1997, bildade Skanska och Banverket en skaderegleringsgrupp för att drabbade snabbt skulle få ut sina pengar. Totalt över 90 miljoner kronor betalades ut och Kammarkollegiet vill nu ha ut Banverkets del av summan. Kollegiet anser att Rhodia har lämnat vilseledande uppgifter om medlet till Banverket och Skanska.

Tidigare har Rhodia Sveriges chef dömts till dagsböter för brott mot lagen om kemiska produkter för att tätningsmedlet var felmärkt. Senare har två Skanskachefer dömts för att tunnelarbetarnas hälsa äventyrades och för att giftet hamnade i naturen. Skanska fick även betala en företagsbot på maxbeloppet, tre miljoner.

Ytterligare skadeståndskrav är att vänta. Skanska, som betalat ut ersättning till skadade tunnelarbetare, har sedan tidigare en tvist med Rhodia Sverige om betalningen för Rhoca Gil. Det kan komma ett avgörande nästa år.
– Innan dess går nog inte Skanska vidare. Våra krav blir troligen dessutom betydligt högre än Banverkets, säger Skanskas jurist Johan Nilsson till Helsingborgs Dagblad/NST.
Rhodia Sverige är ett säljbolag, som ingår i en större koncern med huvudkontor i Frankrike.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Staten stämmer Rhoca Gil-leverantör

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig