info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stark byggkonjunktur – mer än varannan arbetsgivare har brist på arbetskraft

Byggkonjunkturen går starkt och sysselsättningen ökar. Mer än varannan arbetsgivare har nu brist på arbetskraft.

Arbetsförmedlingens senaste prognos för arbetsmarknaden visar på en stark svensk arbetsmarknad, där sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Byggkonjunkturen är fortfarande stark och under 2017 bedöms sysselsättningen stiga med 3,5 procent. Även under 2018 och 2019 ökar antalet sysselsatta med 1.5 respektive 0,9 procent.

Läs mer: Dämpad syn på orderstockarna

Läs också Bygg ångar på – rekordmånga lägenheter förra året

Tvingas tacka nej till uppdrag

Enligt prognosen rapporterar mer än varannan av byggarbetsgivarna, 52 procent, om brist på utbildad arbetskraft och denna brist bekräftas även i Konjunkturinstitutets mätningar. En ökande andel företag tvingas tacka nej till nya uppdrag och bristen på arbetskraft väntas öka ytterligare under 2018 och 2019. Bristen på arbetskraft är ett allt större hinder, som väntas hålla tillbaka sysselsättningstillväxten. Rekryteringsproblemen väntas öka inom en rad byggyrken, exempelvis vvs-montörer och snickare.

Läs mer: Stor brist på byggjobbare i Småland

Underskott på bostäder

Enligt Arbetsförmedlingens prognos har bostadsinvesteringarna hittills ökat i år med drygt 20 procent jämfört med förra året. Det är framför allt investeringar i nya bostäder som har ökat kraftigt. Trots den kraftiga ökningen av bostadsbyggandet rapporterar nio av tio kommuner att det råder underskott på bostäder.
Bostadsbyggandet väntas minska något nästa år, men bostadsbyggandet ligger ändå betydligt högre än de senaste 30 åren. Under hösten har det varit en viss oro kring skärpa finansieringsregler för nya bostadslån, ökat utbud av bostäder och kraftig nyproduktion.

Fortsatt låga räntor

Men enligt prognosen kommer bostadsmarknaden att bli stabil på grund av den starka konjunkturen i omvärlden, fortsatt låga räntor och en stark arbetsmarknad. Även offentliga investeringar i lokaler och anläggningsinvesteringar förväntas öka under året.
Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2017-19 bygger på intervjuer med över 11 000 privata och offentliga arbetsgivare i hela landet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stark byggkonjunktur – mer än varannan arbetsgivare har brist på arbetskraft

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig