info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stark byggkonjunktur i Norden: ”Stor brist på yrkeserfaren personal”

Byggkonjunkturen i Norden går fortsatt starkt. Finland och Island är de två nordiska länderna som utmärker sig mest. Bristen är stor på arbetskraft med yrkeserfarenhet i hela Norden.

Den ekonomiska återhämtningen inom euroområdet bidrar till ökad tillväxt i de nordiska länderna. Bygginvesteringarna väntas fortsätta uppåt 2018, även om det är en lägre ökningstakt än tidigare.
Det visar Sveriges Byggindustriers rapport ”Nordisk byggkonjunktur 2017–2018”. Enligt rapporten är det framför allt de offentliga investeringarna på lokal- och anläggningssidan som driver på tillväxten.

Bostadsbyggandet ökar i Danmark

Bostadsbyggandet har ökat under ett antal år, men nådde sin topp i fjol. Men bostadsinvesteringarna är fortsatt en stark motor på byggmarknaden i Norden.
– Själva bostadsbyggandet ökar under 2018 i Danmark och på Island. I Sverige, Finland och Norge bromsar nyproduktionen in något, men från ett väldigt högt läge, säger Johan Deremar, nationalekonom och analytiker på Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.
I rapporten utmärker sig två nordiska länder, Finland och Island.
Island fortsätter sin imponerande resa efter att ha varit i det närmaste konkursmässig när finanskrisen härjade som värst. Island är det land som har den mest positiva utvecklingen av antalet sysselsatta mellan åren 2016 och 2018. Ökningen är 13,6 procent.

LÄS MER: Husbyggarna skruvar ner förväntningarna

Brist på yrkesarbetarsidan

Finland får en ordentlig uppväxling efter flera år av svag tillväxt. Antalet sysselsatta minskade under 2014 och 2015, men mellan 2016  och 2018 väntas en stark sysselsättningsutveckling på 4,9 procent. Det är en återgång till sysselsättningsnivån när den var som högst, innan finanskrisen slog till.
Även i Sverige och Danmark väntas sysselsättningen öka rejält, med närmare sex procent på två år. I Norge fortsätter den stadiga uppgången och 2018 väntas antalet sysselsatta har ökat 1 procent jämfört med 2016.
Kompetensbrist är det största hindret för fortsatt byggande i Norden. Framför allt är det ett stort rekryteringsbehov på tjänster med arbetsledande funktioner, men det finns även brist på yrkesarbetarsidan.
– Bristen på yrkeserfaren personal är stor, säger Johan Deremar.

LÄS MER: Lön pressas nedåt i Finland

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stark byggkonjunktur i Norden: ”Stor brist på yrkeserfaren personal”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig