info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Ställningsbranschen rasar – svensk kontroll kan stoppas

Byggställningar kan vara typkontrollerade i Turkiet och Sydeuropa i framtiden. Det kan bli följden av Arbetsmiljöverkets nya förslag. Såväl fack och arbetsgivare är starkt kritiska.

Idag måste en ställning som används i Sverige ha kontrollerats av ett ackrediteringsinstitut som är godkänt av svenska myndigheter. Men det är en regel som kan tas bort. Foto: Mostphotos

Svenskt typkontroll av en byggställning kan snart vara ett minne blott. Om något år kan det räcka med en typkontroll i det land där ställningsmaterialet produceras. Därefter är det fritt fram att importera materialet till Sverige.

Förslaget ligger på Arbetsmiljöverkets bord och går ut på att ställningsmaterial, som är tillverkat i länder inom EU, Efta, samt Turkiet, ska typkontrolleras i det land där grejerna produceras. Den svenska branschkulturen för typgodkännande och kvalitetssäkring av ställningar luckras därmed upp.

Ställningar i Sydeuropa är inte tillverkade för våra förhållanden

Det betyder att myndigheter i länder med andra krav på ställningar, till exempel Turkiet och Sydeuropa, kommer att stå som garant för säkerheten på svenska byggen.

– Det är en försämring. Ställningar i Sydeuropa är inte tillverkade för våra förhållanden. Stålet i sydeuropeiska ställningar är till exempel 35 mm i diameter, medan det i Sverige ska vara 48 mm. I Sverige är kraven på säkerhet mycket högre, säger Byggnads arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström.

Han är besviken på Arbetsmiljöverkets förslag och hoppas att myndigheten tänker om.

Håkan Carlsson, STIB

Det hoppas också Håkan Carlsson, kanslichef hos Ställningsentreprenörerna (STIB), som menar att över 30 års arbete kan gå om intet.
– Idag har vi en hög säkerhetsnivå i Sverige och allt kan raseras genom den här nivåsänkningen

Arbetsmiljöverket hänvisar till en EU-regel:
”Produkter som lagligen saluförs i ett annat medlemsland förutsätts vara godtagbara i de andra medlemsländerna”

Anna Johansson-Norlén är chef för produktsäkerhet på Arbetsmiljöverket. Hon förklarar att de specifika kraven på ställningar i Sverige fortfarande kommer att vara de samma. Myndigheten kan besluta om ett förbud för arbete på en ställning, om den inte uppfyller svenska krav.
– Vi föreslår inga förändringar i kravnivå. Arbetsmiljöverket har möjlighet att i dagsläget och i framtiden, göra tillsyn mot tillverkare, försäljare och arbetsplatser.

Förändringen kan leda till förhöjd risk

Men ställningsbranschen och facket tror inte att det kommer att räcka.
– Svenska tillverkare har anpassat sig och skapat säkra produkter. Den här förändringen kan leda till förhöjd risk för felmontage och olyckor på svenska byggarbetsplatser, säger Håkan Carlsson.

Varför skulle ett turkiskt ackrediteringsinstitut göra ett sämre jobb än Rise eller SP i Sverige?

– Jag har inte någon insikt i hur turkiska kontrollorgan fungerar för att jag ska kunna uttala mig om det är sämre eller bättre. Däremot har Arbetsmiljöverket tidigare beskrivit hur just regleringen kring säkerheten kan skilja sig stort inom EES-området.

Krister Eriksson

Krister Eriksson jobbar som ställningsbyggare i Uppsala. Han gillar inte idén om att typkontrollen görs i länder som inte känner till svensk byggbransch.
– Det känns inte alls bra. Hela vår hållfasthetsberäkning bygger på att vi kan lita på materialet fullt ut, säger han.

Krister menar att det kan bli lockande för företag att ta in billigare ställningsmaterial som producerats utomlands och godkänts av myndigheter där.

– Som skyddsombud och montör jobbar jag redan idag med att hålla en hög nivå. Till exempel hyr vi hellre in en originalställning vid behov, jämfört med att köpa kopior när vi behöver mer ställningsmaterial.

Hur vet man att myndigheter i andra länder gör rätt och har god kunskap om svenska förhållanden, undrar han.
– Det blir ett steg bakåt för hela branschen. Det blir också ett hot mot de schyssta företagen som vill köpa in bra ställningar, säger han.

Fakta
  • Rise (SP) utför typkontroll för ställningar i Sverige. Certifierade ställningar finns på deras webbplats.
  • De flesta länder i EU har ett enda oberoende ackrediteringsorgan som är erkänt av landets regering och fritt från kommersiella intressen.
  • Byggnadsställningar som används i Sverige ska vara typkontrollerade och uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4 . Kraven i föreskriften förändras inte i framtiden enligt Arbetsmiljöverket, men själva typkontrollen kan, i större omfattning, komma göras i andra EU-länder, EES-länder eller Turkiet, dvs det land där materialet produceras.

  • Föreskrifterna innehåller till exempel materialkrav, regler för typkontroll, märkning och instruktioner samt regler och råd för placering och dimensionering.
Nina Christensen, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Ställningsbranschen rasar – svensk kontroll kan stoppas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig