info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Stabil konjunktur nästa år

Bostadsbyggandet går på högtryck i flera kommuner och nästa år förväntas byggkonjunkturen bli stabil. Det spår Sveriges Byggindustrier.

Den starka konjunkturutvecklingen bidrar till en stabil byggkonjunktur under 2016. Bostadsbyggandet går för högtryck i flera kommuner. Det visar Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturrapport.
Totalt sett är prognosen att bygginvesteringarna kommer att öka med 9 procent under 2015. Prognosen för de totala bygginvesteringarna, nästa år är 4 procent. Närmare 50 000 (48 500) lägenheter påbörjades att byggas i år och siffran för nästa år blir 45 200.
Bostadsinvesteringarna ökar med 17 procent i år och 6 procent nästa år.
Lokalinvesteringarna, kommer enligt prognosen, att öka med 5 procent i år och 2 procent 2016.

Kommersiella byggandet ökar

De privata investeringarna kommer att ha med en fortsatt positiv utveckling nästa år och bland annat ökar det kommersiella lokalbyggandet.
När det gäller anläggningsinvesteringarna kom det offentliga byggandet bli något starkare i år och fortsätter att växa nästa år, tack vare järnvägsinvesteringarna.
De sammantagna investeringarna i bostäder i Norden stiger med 6 procent i år och 4 procent nästa år. I år ökar bostadsinvesteringarna på Island, Sverige och Norge, men sjunker i Finland och Danmark.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Stabil konjunktur nästa år

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig