info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sprängningstillbud rapporteras inte

Allt fler maskinförare runt om i landet som hanterar sprängningsmassor berättar om tillbuden. Men det finns knappt någon statistik över antalet sprängningsolyckor på byggena. Arbetstagare och arbetsgivare struntar i att rapportera in tillbuden till arbetsmiljöverket.

Både bergssprängare och maskinförare upplever att antalet tillbud med odetonerat sprängmedel som ligger kvar och sprängs har ökat.
– Vi får allt fler uppgifter från våra fackavdelningar om detta, framförallt från maskinförarna i de stora avdelningarna där det finns mycket anläggningsjobb, säger Kjell Johansson, som ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom Byggnads.
Men trots att alla märker att sprängningsolyckorna ökar finns det ingen tillförlitlig statistik.
Olyckorna ska egentligen rapporteras in till arbetsmiljöverket, men det görs inte.
– Det är allvarligt. Vi måste öka förståelsen för att det är viktigt att rapportera. Det är viktigt att se samband och mönster för att åtgärder ska kunna vidtas och säkerheten kunna ökas, säger Kjell Johansson.
Inom bergssprängarnas organisation i Byggnads, diskuteras för närvarande hur organisationen ska kunna stävja utvecklingen med sprängolyckor. Ett förslag är att bilda en särskild arbetsgrupp med representanter från både arbetsgivare och arbetstagare som får i uppdrag att arbeta med problemet.
Ett annat förslag är att påverka de företag som levererar sprängmedel att ge tydligare instruktioner hur deras produkt ska användas.
– Det behövs mer utbildning i branschen. Särskilt av alla runt omkring, de som normalt inte jobbar med sprängning. Det behövs också bättre planering. Sprängarna upplever en oerhörd stress – färre hål borras och laddas med allt kraftigare laddningar. Och massorna ska helst undan så snabbt som möjligt så att arbetet kan fortsätta, säger Kjell Johansson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sprängningstillbud rapporteras inte

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig