info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Splittrade byggen ökar olycksrisker

Uppsplittrade byggen leder till en ökad risk för olyckor. Det konstaterar norska forskare i en ny rapport.

Också i Norge, precis som i Sverige, finns en tydlig utveckling mot en ökad uppsplittring i byggbranschen. Där är byggen delade i många delar och anställnings och arbetsvillkor skiljer mellan arbetarna.
– Det leder till att säkerhetsarbetet blir mer omfattande, hela arbetssituationen blir oöversiktlig, ansvarsförhållandena blir oklara och hela arbetsmiljön sämre, säger den norska forskaren Finn Örstavik.
Detta, anser han, görs av ekonomiska skäl och för att företagen vill vara flexibla och snabbt kunna öka och minska arbetskraft. Men, samtidigt är medaljens baksida är att det får negativa effekter på säkerhet och arbetsmiljö. Problemet är dock att ingen idag ser den verkliga kostnaden när folk ute på arbetsplatsen ska få säkerhet och arbete att fungera. Och det, menar han , måste förändras.
– Vi tror att juridiskt och ekonomiskt klarar man att hålla ordning på dessa projekt. Problemet är arbetsmiljön. Det krävs mycket mer för att få en säker arbetsplats och det märker alla som är ute på arbetsplatserna och ska få ihop alla delar, säger Finn Örstavik, en av tre forskare bakom studien.

Skilda villkor

Den heter ”Sikkerhet i komplekse prosjekter” och bygger på en granskning av fyra stora, komplicerade byggprojekt. Två vardera inom bygg och anläggning.
Arbetsplatserna präglades av en uppdelning i många delentreprenörer och att man använde sig mycket av tillfälligt, inhyrd arbetskraft. Forskarna talar om en fragmentisering av byggarbetsplatserna. Detta, menar de, gör det mycket svårt att styra säkerheten på arbetsplatsen och få en bra, gemensam säkerhetskultur.
På den här typen av byggen finns en uppsjö av anställningsformer och arbetsvillkor. Det är skilda förhållanden mellan anställda i väletablerade bolag och de som är tillfälligt inhyrda eller jobbar hos underentreprenörer långt ner i entreprenörskedjorna. Detta gör det svårt att hålla ihop säkerhetsarbetet och se till att alla får den information och kunskap de behöver för att arbeta säkert.
-Olikheten mellan grupperna gör det svårt att utveckla en bra säkerhetskultur, säger Finn Örstavik.

Tror på ökning

Han tror att byggbranschen i Norge kan komma att gå mot en ökad uppsplittring och menar att flera saker behöver göras.
– Kostnaderna för mer omfattande säkerhetsarbete måste tas in när projektet kalkyleras. Vidare måste det praktiska arbetet med säkerhet i komplexa projektorganisatoner styrkas. Det krävs mer kunskap om hur man får till ett gott säkerhetsarbete i så här komplexa system, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Splittrade byggen ökar olycksrisker

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig