info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Snickare vann i kammarrätten

Försäkringskassan ville inte bevilja snickaren 25 procents sjukersättning trots att sjukskrivningen gjorde att han kunde jobba 75 procent. Men en dom i kammarrätten tvingar nu försäkringskassan att ändra sitt beslut.

Snickaren Lars, som är 55 år, har sedan 2005 en skräddarsydd anställning på 75 procent i ett litet bygg- och fastighetsservicebolag, en anställning som han fått genom Galaxen, en organisation för rehabilitering i byggsektorn. Anställningen innebär att Lars bara får sådana arbetsuppgifter som han klarar av och som kroppen mår bra av, han får arbeta i sin egen takt och med varierade arbetsuppgifter. Rehabiliteringshandläggaren på Galaxen Bygg AB bedömer att det är näst intill omöjligt att få fram ett mer anpassat och varierat arbete än det Lars har idag.

Skrivbordsarbete

Men försäkringskassan anser att Lars borde prova ett annat arbete, exempelvis skrivbordsarbete, där han ”inte behöver jobba med armarna ovan axelhöjd”. Detta skulle enligt försäkringskassan möjliggöra att Lars kan gå upp till heltid. Försäkringskassan menar att fler rehabiliteringsmöjligheter borde prövas.

Behöver vila

Lars, som egentligen heter något annat, har svåra problem med rygg, axlar, knän, kan inte jobba med höger arm, har svårigheter att gå och röra sig, delvis beroende på förslitningsskador. Han behöver vara i rörelse och arbeta i varierade arbetsställningar under dagen för att inte trigga igång smärta. Han behöver också vila några timmar varje dag efter hemkomsten från arbetet för att orka hela arbetsveckan. Därför har han hittills jobbat 75 procent och fått 25 procents sjukersättning från försäkringskassan. Han har tidigare prövat att öka arbetstiden, men har återfallit i längre sjukskrivningar.

Kammarrätten

Kammarrätten skriver i domen att det är osannolikt att Lars arbetsförmåga skulle tas till vara bättre, i någon annan anställning på arbetsmarknaden än den han redan har genom Galaxen. Kammarrätten skriver också i domen, att de medicinska utredningarna är samstämmiga när det gäller bedömningen att ett mer stillasittande arbete skulle vara olämpligt för Lars. Bedömningarna är också samstämmiga när det gäller den nuvarande anställningen, som anses vara optimalt anpassad för den typen av funktionshinder som Lars har.

Rättsligt ombud: Byggnads
Dom: Kammarrätten i Jönköping, Mål nr 8-14

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Snickare vann i kammarrätten

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig