info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 v43-45

Snickare Henrik Olsson bygger vidare i Västerås

Peab-snickaren Henrik Olsson är i slutskedet av ett projekt i Västerås.

Landets byggen puttrar vidare. Som i Västerås, där Peabs snickare Henrik Olsson sågar lister vid färdigställandet av en skola.

Vad bygger ni vidare på?

– Här är vi i slutskedet av en nybyggnation av en skola i Västerås som heter Irstaskolan. Den byggs för cirka 800 elever, från förskoleklass till och med årskurs 6. Det kommer att bli fem huskroppar i två plan och med passager som länkar samman huskropparna.

Vilka problem har ni stött på i samband med krisen?

– Vi har klarat oss från att smittas av Coronaviruset i projektet vad vi vet, men till viss del har vi märkt av att det blir förseningar med vissa leveranser, vilket vi löser efterhand.

Har du någon uppmaning till kollegor?

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur vi ska bete oss i dessa tider med hygien och hålla distans i största utsträckning. Något vi gjort aktivt för att minska smittorisken är att vi valt att inte avetablera manskapsbodar trots att vi är i slutskedet av projektet. På så sett skapar vi gott om utrymme vid ombyte och raster.

Annons
Infobric 250×600 v43-45

Du läser: Snickare Henrik Olsson bygger vidare i Västerås