info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Snickare blev sjuk på semestern – då fick han sparken

En snickare blev sjuk under sin ledighet, då fick han sparken. LO-TCO Rättsskydd stämmer nu byggbolaget i tingsrätten och hävdar att avskedandet ska ogiltigförklaras.

Istället för semester blev det arbetslöshet. Foto: Mostphotos

Snickaren, som är medlem i Byggnads, hade arbetat i byggbolaget sedan den 1 april 2020. Anställningen var på heltid och tills vidare.

I januari i år begärde han semesterledigt för att åka till Polen mellan den 2-5 maj. Begäran godkändes muntligt under ett möte. Snickaren påminde också i april om den planerade ledigheten och skickade enligt stämningsansökan också en påminnelse via mejl.

Byggbolaget hade inga invändningar om ledigheten.

När snickaren befann sig i Polen blev han sjuk. Han gjorde en sjukanmälan, men arbetsgivaren svarade att han behövde komma in med ett läkarintyg nästföljande dag. Kort därefter avskedades han.

Som skäl för avskedandet uppger bolaget att snickaren hade en bristfällig planering eller kommunikation och att snickaren varit frånvarande från arbetet den 2 maj.

Detta bestrids i stämningsansökan och medlemmen stämmer nu, via sitt ombud LO-TCO Rättsskydd, byggbolaget. I första hand yrkar LO-TCO Rättsskydd att tingsrätten ska ogiltigförklara avskedandet och att bolaget ska betala lön och skadestånd.

– Vi anser att det inte fanns skäl för avskedande eller ens sakliga skäl för uppsägning, säger jurist Linn Munthe, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

– Om domstolen skulle komma fram till att det fanns skäl för uppsägning, gör vi i andra hand gällande att det inte fanns skäl för avskedande, fortsätter Linn Munthe.

Medlemmen hade rätt att minst en vecka i förväg bli underrättad att bolaget avsåg att avskeda honom. Enligt stämningsansökan hade  byggbolaget inte lämnat någon sådan underrättelse, har därmed brutit mot lagen och skyldig att betala skadestånd på upptill 280 000 kronor. Bolaget krävs också på lön och semesterersättning

– Om domstolen kommer fram till att det finns sakliga skäl för uppsägning, så har medlemmen rätt till bland annat ekonomiskt skadestånd som motsvarar uppsägningslönen och semesterlöneförmåner beräknat på uppsägningslönen, säger jurist Linn Munthe, på LO-TCO Rättsskydd.

Avsked och uppsägning

Avsked:

En arbetstagare kan avskedas av sin arbetsgivaren om hen har misskött sig grovt, exempelvis begått ett brott på arbetsplatsen eller varit grovt illojal mot arbetsgivaren.  Anställningen upphör direkt utan uppsägningstid.

Uppsägning:

En uppsägning kan antingen ske från arbetstagarens eller arbetsgivarens sida och innebär att en anställning kommer att upphöra. Vid uppsägning finns det en uppsägningstid. En uppsägning kan ske på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

Katarina Connheim, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Snickare blev sjuk på semestern – då fick han sparken

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig