info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sms-jobben allt vanligare: ”Skapar stress och ohälsa”

De otrygga visstidsjobben ökar, medan anställningsformer som vikariat minskar, enligt ny rapport. Så här ser läget ut i byggbranschen.

Det har blivit fler osäkra jobb på arbetsmarknaden, säger journalisten Mats Wingborg. Foto: Leopard förlag/Mostphotos

Minst 23 000 personer har någon form av tidsbegränsad anställning i byggbranschen. Av dem är 11 000 behovsanställda, 7 000 provanställda och omkring 4 000 säsongsanställda. Mörkertalet är förmodligen stort.

Journalisten och författaren Mats Wingborg har skrivit den nya rapporten ”Fler otrygga jobb och färre fackligt anslutna” (Arena idé) och tar fram siffrorna åt Byggnadsarbetaren utifrån SCB:s arbetskraftsundersökningar för 2018.

– Det är en stor grupp, säger Mats Wingborg. Siffrorna baseras dessutom på en undersökning som bara riktar sig till personer med uppehållstillstånd och som är skrivna i Sverige. Vi vet ju att det inom bygg även finns en stor grupp som arbetar här tillfälligt under osäkra förhållanden, kanske med en säsongsanställning i hemlandet.

Totalt på arbetsmarknaden hade 761 000 personer någon form av tidsbegränsad anställning 2018. I rapporten framgår att andelen legat någorlunda konstant sedan 2005, men de senaste tio åren har en tydlig förskjutning skett till mer osäkra former av tidsbegränsade anställningar.

Den mest osäkra formen, allmän visstid (AVA) eller behovsanställningar, har ökat, särskilt inom vård och omsorg, hotell/restaurang och handel. Samtidigt har exempelvis vikariat, en förhållandevis trygg om än tidsbegränsad anställning, minskat. 439 300 personer hade AVA/behovsanställning år 2018. De är timanställda, ”sms-anställda” och så vidare. De vet sällan när de får jobb nästa gång eller vilka arbetstider som gäller.

– De otrygga formerna av tidsbegränsade anställningar ökar mest och skapar stress och ohälsa med sjukskrivningar som följd, säger Mats Wingborg.

I byggbranschen har de tidsbegränsade anställningarna totalt legat i stort sett konstant sedan 2005. Men en tidsbegränsad anställning är inte den enda otrygga varianten på arbetsmarknaden. Bemanningslösningar och f-skattare är vanliga i byggbranschen och Mats Wingborg betonar att det är viktigt att se helheten:

– Vi ser en glidning mot mer otrygga jobb men den tar sig olika uttryck på olika delar av arbetsmarknaden. Vilken form som får genomslag i respektive bransch är en kombination av politik, fackliga styrkeförhållanden och vad som passar arbetsgivarna. När man analyserar situationen ur fackligt perspektiv är det viktigt att bevaka olika former sammantaget, inte stirra sig blind på en specifik anställningsform.

Anställningsformen allmän visstidsanställning infördes i LAS av den borgerliga alliansen 2007 och gör det möjligt för arbetsgivaren att anställa med tidsbegränsning, utan motivering. Under Byggnads kongress 2018 motionerade flera regioner om att arbeta för att avskaffa allmän visstid.

Fotnot: Siffrorna från SCB:s arbetskraftsundersökningar 2018 kan komma att justeras något på grund av felaktigt underlag från SCB till rapportförfattaren. 

Gå gärna med i Byggnadsarbetarens nya Facebook-grupp ”Arbetsmiljö på bygget” och få nyheterna i ditt Facebookflöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sms-jobben allt vanligare: ”Skapar stress och ohälsa”

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig