info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Slår larm om farlig svetsrök

Svetsare och vvs-montörer i byggbranschen utsätts för rök som kan ge dödliga sjukdomar som cancer och lungödem. Och kvinnor till män som svetsar i rostfritt stål har en förhöjd risk att få missfall. Men detta har nästan varit okänt på byggena. Nu slår skyddsombuden i de största vvs-företagen larm om svets- och lödrök.

– Jag fick en chock när jag insåg vilka risker vi utsätts för, säger Gunnar Wigenstam, huvudskyddsombud på vvs-företaget NVS. Nu slår han larm om riskerna med svets- och lödrök, tillsammans med fackliga kollegor på de två andra största vvs-företagen, Bravida och YIT. De har satt sig in i riskerna med röken och resultatet har gjort dem förskräckta. Nu vill de ut och informera både i de egna företagen och i Byggnads och få fler att ställa krav på och använda skydd. För enligt skyddsombuden är det sällan skydd används idag. Få använder det vid svetsning och i stort sett ingen vid hårdlödning.
Gunnar Wigenstam är orolig för sina arbetskamraters hälsa, men också för sin egen.
-Jag undrar vad jag utsatt både mig själv och omgivningen för under mina 20 år i branschen.

Hur stora riskerna är beror på val av metod och material och hur länge man utsätts för röken. Därför gäller det att veta hur man ska skydda sig i varje enskilt fall.
– All svetsning är farlig, men vissa ämnen gör den än mer riskabel, säger Bengt Christensson. Han är arbetsmiljöexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet och utreder riskerna med svetsning i industrin, men har god insyn i byggbranschen.
– Det är alltid en risk när man svetsar eftersom man står så nära rökplymen som ofta innehåller höga halter av giftiga ämnen. Dessutom utsätts de som står bredvid.
Han befarar att vvs-montörerna utsätts för farliga ämnen långt över alla gränsvärden. Men problemet är att det nästan aldrig mäts.

Läkaren Bengt Sjögren, har forskat om svetsning och hälsorisker i snart 30 år.
– Det är viktigt att använda skyddsutrustning vid svetsning och lödning. Om man inte gör det, kan det leda till att livet blir ganska mycket sämre, säger han.
Bengt Sjögren är verksam vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet i Solna och ingår också som expert i Svetskommissionen.
Svetsning och hårdlödning är som en cocktail av olika hälsorisker. Här finns hela spektrat risker; från det aggressiva sexvärda kromet i rostfritt stål som kan orsaka cancer, till de små fina partiklarna som troligen kan ge kol (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Från akuta skador som lungödem, till sjukdomar som tar många år att utveckla. Partiklar och gas i röken påverkar kroppen på många, olika sätt.

En av de mest riskfyllda arbetsuppgifterna är svetsning i rostfritt stål. Riskerna är många. Förutom cancerrisk har en dansk studie från universitetssjukhuset i danska Århus, till exempel, visat en tydlig överrisk för missfall hos partnern till dem som svetsar rostfritt.
– Vad det är som orsakar missfallen vet man inte. Om det kommer från det sexvärda kromet i röken eller från nickel som finns i dessa material, säger Bengt Sjögren.
För honom har riskerna med svetsning och lödning länge varit kända, liksom för andra arbetsmiljöexperter. Men trots försök att informera har omfattningen av riskerna inte nått ut till byggarbetsplatserna.
-Hade jag vetat det jag vet idag hade jag aldrig lött och svetsat utan skydd. Nu när jag vet att man kan få cancer, säger Jan-Erik Jonsson, som arbetar fackligt med skydd på YIT.
Läs mer om risker med svets- och lödrök i senaste numret, nr 3 av Byggnadsarbetaren.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Slår larm om farlig svetsrök

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig