info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombudsträffar - från krogen till arbetstid

Nya byggavtalet innebär stora förbättringar för skyddsombud. Skyddsombudsträffar på betald arbetstid är en av nyheterna - ett krav bland skyddsombud som startat egna skyddsombudsträffar på krogen.

Byggnads fick igenom flera krav för skyddsombuden i det nya avtalet, som blev klart igår. Ett av dem är fem timmars skyddsombudsträffar per år för skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer som utsetts av Byggnads. Träffarna ska ordnas av Byggnads regioner och innehålla såväl information som kompetensutveckling av skyddsombuden.
-Att få tid till skyddsombudsträffar på arbetstid är definitivt ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att vi får träffas för att byta erfarenheter och stötta varandra. Vi blir bättre skyddsombud om vi får göra det, säger Rikard Mossberg, skyddsombud på Peab.

Läs mer: Arbetsmiljö hett på krogen

Tidigare gav arbetsgivarna skyddsombuden rätt till fackliga skyddsombudsmöten på betald arbetstid, några gånger om året. Mötena brukade ordnas av Byggnads och omfattade alla skyddsombud. I och med byggavtalet 2010 ändrades villkoren, då gavs bara de som gick grundutbildning till skyddsombud denna rätt och den omfattade sammanlagt fyra timmar under fyra år.

Hoppas på mer i kommande avtal

Detta bekymrade Rikard Mossberg och kollegan Christer Persson som drog igång egna skyddsombudsträffar på fritiden. Byggnadsarbetaren var med när de träffades på krogen i januari och där var möten på arbetstid ett hett krav.
Rikard Mossberg hoppas nu att rätten till skyddsombudsträffar också ska ökas i kommande avtal.
-Vi behöver fler dagar och ytterligare tid. Vi kommer parallellt att fortsätta träffas på fritiden som vi gjort hittills, säger han.
Också Byggnads arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström gläds åt att man fått in detta i avtalet.
-Det är viktigt att regionerna får träffa skyddsombuden och att man kan ta upp aktuella arbetsmiljöfrågor, samt öka skyddsombudens kunskaper inom olika områden, säger han.

”Mer inflytande över arbetsmetoder”

En annan stridsfråga har varit det fackliga inflytandet i skyddsombudsutbildningen. Där får nu facket fler dagar till förfogande, enligt det krav man ställt i förhandlingarna. Totalt är grundutbildningen tolv dagar som tidigare, fördelat över fyra år. Skillnaden är att i fortsättningen är inte alla dagar partsgemensamma, det vill säga hålls av både fack och arbetstivare. Nu blir åtta gemensamma, fyra förfogar Byggnads själv över.
Varför är det viktigt?

-Att vara skyddsombud är ett fackligt uppdrag och det är viktigt att det också återspeglas i utbildningen. Bland annat tror jag att det kan komma att handla om hur man ska få mer inflytande tidigt i planering av bygget och vid val av arbetsmetoder, säger Ulf Kvarnström.
Enligt det nya avtalet ska fackets och arbetsgivarnas gemensamma organ, BCA, gå igenom och förbättra den gemensamma skyddsombudsutbildningen. En ny utbildningsplan tas fram under hösten.
De nya reglerna om skyddsombudsmöten gäller omedelbart, de fem timmarna inkluderar restid. Villkoren för grundutbildningen gäller från 2018.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombudsträffar - från krogen till arbetstid

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig