info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombud nekas utbildning

Byggnads utbildning "arbetsmiljö, hälsa och säkerhet" ger inte rätt till betald ledighet för skyddsombud. Det är slutsatsen av en ny dom som går på arbetsgivarnas linje.

På onsdagen avgjorde Arbetsdomstolen en seglivad tvist mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier. Sveriges Byggindustrier hade vänt sig till domstolen för att få hjälp med att reda ut hur byggavtalets bilaga K ska tolkas gällande skyddsombuds rätt till utbildning.

Oeniga om rätt till betald ledighet

Byggnads och Sveriges Byggindustrier har gemansamt tagit fram en utbildning som skyddsombud har rätt att gå på med bibehållen lön. Utöver den kursen ger avtalet uttryckligen rätt till max åtta timmars facklig introduktionskurs för skyddsombud.
Tvisten gällde huruvida de vars enda fackliga uppdrag är att vara skyddsombud har rätt till betald ledighet även för annan utbildning, eller om det ingår i överenskommelsen att den gemensamma utbildningen ska vara heltäckande. Byggnads har nämligen fortsatt kalla till den egna kursen ”arbetsmiljö, hälsa och säkerhet”, och hävdat rätten till betald ledighet för detta. Sveriges Byggindustrier menar att det strider mot överenskommelsen.

Skilda verklighetsbeskrivningar

Ord står mot ord gällande vad som var avsikten när avtalet skrevs. Sveriges Byggindustrier menar att de varit mycket tydliga med att den gemensamma utbildningen skulle vara den som ger rätt till betald ledighet, att den är heltäckande. Byggnads hävdar å andra sidan att de varit lika tydliga med att de inte avsett att förhandla bort rätten till ytterligare kurser, så som ”arbetsmiljö, hälsa och säkerhet”.
Arbetsomstolen tycker inte att den ena parten är mer trovärdig än den andra gällande avsikten med paragraferna. Rätten ger sig därför på att själva tolka vilket håll själva avtalstexten väger åt. Domstolens slutsats är att arbetsgivarna har rätt, alltså att bilaga K innehåller en ”exklusiv och uttömmande” reglering av den grundutbildning som skyddsombud har rätt till med bibehållna anställningsförmåner.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombud nekas utbildning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig