info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombud får rätt när de stoppar jobb

Skyddsombuden får oftast rätt när de stoppar jobb för att rädda hälsan på sina arbetskamrater. Det visar en ny avhandling skriven av juristen Maria Steinberg, expert på arbetsmiljörätt.

”Skyddsombud i allas intresse” heter Maria Steinbergs avhandling och hon anser att det också är så. Alla har nytta av bra skyddsombud. Från samhället, till arbetsgivare och arbetstagare, samt facket. De arbetsgivare som är smarta ser också till att stötta duktiga skyddsombud och använda sig av deras kompetens.

Skyddsombuden är lite främmande fåglar i den fackliga världen. De är de enda som har till uttrycklig uppgift att värna om liv och hälsa. Ändå händer det att skyddsombuden tvingas ta konflikter med såväl arbetsgivare som arbetskamrater. Det kan ske när hälsa, samt löner och ekonomi står emot varandra, eller när det är diskussioner om skift och övertid. Dessutom är skyddsombuden i allmänhet kunnigare inom arbetsmiljö än sina chefer. Det kan bädda för konflikter när chefer inte förstår vilka rättigheter skyddsombudet faktiskt har.

Det lönar sig för skyddsombuden att protestera och ställa krav. Det visar Marias Steinbergs avhandling. Hon har gått igenom 195 skyddsombudsstopp under åren 1991-1995. En stor del av stoppen orsakades av farliga arbeten inom byggområdet. I 96 procent av fallen fick den som stoppat stöd av arbetsmiljöverk eller arbetsgivare. Hon har också gått igenom 195 fall med så kallad hänvändelse. Det vill säga skyddsombudet gör en mer formell framställan först till arbetsgivaren och sedan till tillsyndsmyndigheten. Där blev det stöd i 92 procent av fallen. Ett stort antal av dessa fall som kom från byggbranschen.

Maria Steinberg ser en risk när arbetsmiljöfrågorna lyfts in i företagens medbestämmande -organisationer, utan skyddsombuden finns med.
Ett skyddsombud har ett så stort lagligt stöd för att agera i arbetsmiljöfrågor. Det är mycket mer omfattande än MBL-lagen, säger Maria Steinberg.
Skyddsombuden har i allmänhet en lång utbildning i arbetsmiljö som MBL-ledamöter ofta saknar.

Hon tycker det viktigt organisationerna tar till vara på skyddsombudens kunskap och rättigheter och respekterar deras särart.
– Skyddsombuden för in en dimension som man kanske inte tänker på vid olika förhandlingar. Men har man inte liv och hälsa har man inte heller lön.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombud får rätt när de stoppar jobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig