info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skyddsombud får planera för lite

Skyddsombuden får delta för lite i planeringen. Sämst på detta är byggföretagen. Men systemet med skyddsombud fungerar bra och måste värnas. Det konstateras i en ny LO-utredning.

LO gick 1996 igenom skyddsombudens situation. I veckan kom en ny rapport.
– Det som slår mig är att systemet med skyddsombud är en apparat som fungerar och har förbättrats, generellt sett. Vi har valda och välutbildade skyddsombud och utan dem skulle det se värre ut på arbetsplatserna, säger Sten Gellerstedt, LO-utredare som gjort rapporten.

Det är otroligt viktigt att värna om systemet med skyddsombud, tycker han, men det finns hot.
-Regeringen har börjat nagga det i kanten, bland annat genom att dra in pengar till vidareutbildning för skyddsombuden, säger han.
Just vidareutbildning är något som en majoritet av skyddsombuden i alla branscher, även bygg, efterfrågar. Många vill lära sig mer om psykosociala frågor.
– Det är ett högt tempo på jobbet och stressigt och det påverkar alla. Det är viktigt att skyddsombuden har rätt utbildning, arbetslivet ändras väldigt snabbt, säger Sten Gellerstedt.
I byggsektorn rankar skyddsombuden de största arbetsmiljöproblemen som: tungt fysiskt arbete, buller och vibrationer, samt påfrestande arbetsställningar. De tycker också att det är problem med för hög arbetstakt, för lite personal, vidare att det är stressigt och allmänt psykiskt påfrestande.

Det brister när gäller att få vara med i planeringen både på byggen och i andra branscher som service och handel.
– Skyddsombuden arbetar mer strukturerat idag än tidigare, men de kommer in för sent i planeringen, säger Sten Gellerstedt.
Bara 25 procent av skyddsombuden inom bygg svarar att de får medverka i konsekvensbedömningar för arbetsmiljön inför större förändringar. Motsvarande totalt siffra för skyddsombuden inom LO är 51 procent.
– Också i övriga branscher är siffran för låg. När man kommer in i planeringen sent är det ofta svårt att påverka och förändra, säger Sten Gellerstedt.
I byggbranschen var det också relativt få av huvudskyddsombuden som svarade att de är med vid förhandlingar i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Drygt hälften av skyddsombuden i Byggnads tycker att arbetsgivaren stöder dem i arbetsmiljöarbetet, 39 procent säger att arbetsgivaren varken stöder eller motarbetar och fyra procent anser att arbetsgivaren motarbetar dem.
År 2006 gick det 22 LO-medlemmar på varje skyddsombud, men totalt inom LO behövs 100 000 nya skyddsombud, främst på små arbetsplatser.
– Där det redan finns skyddsombud är det betydligt lättare att rekrytera än på andra arbetsplatser. På mindre och tillfälliga arbetsplatser ser ibland arbetsgivarna skyddsombudet som en belastning, säger Sten Gellerstedt.
Rapporten heter ”Samverkan för bättre arbetsmiljö- skyddsombudens arbete och erfarenheter”. 161 skyddsombud inom Bygg har svarat på enkätfrågorna. Även 46 regionala skyddsombud har deltagit.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skyddsombud får planera för lite

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig