info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Skrota överskottsmålet"

Regeringen bör sträva efter en budget i balans – inte ett överskott. Investera i bostäder och infrastruktur nu när räntan är låg. Det skriver fem fackordföranden, däribland Byggnads ordförande Johan Lindholm idag på DN Debatt.

Räntan är låg, och konjunkturen behöver en puff framåt. Passa på att investera stort i bostäder och infrastruktur, det skapar arbetstillfällen och positiva snöbollseffekter för hela samhället. Fem fackförbundsordföranden uppmanar idag på DN Debatt regeringen att överge överskottsmålet om en procent av BNP i överskott.

170 000 jobb

Debattörerna föreslår i stället investeringar på 28 miljarder per år som finansieras via lån. Detta skulle skapa 170 000 nya jobb. ”Vi har en massarbetslöshet idag i Sverige. Förutom de rent mänskliga kostnaderna handlar det om kostnader för samhället i form av olika typer av ersättningar relaterade till arbetslösheten”, skriver författarna, och pekar samtidigt på en rapport som visar att bostadsbeståndet behöver utökas med 20 000 lägenheter per år, samt att det gamla bostadsbeståndet behöver renoveras. Man lyfter också fram att transportnät och kollektivtrafik behöver rejäla investeringar för att hålla en hög kvalitet.

”Skapar framtida värden”

”I någon mening är det ingen skillnad på ett hushåll och Sveriges ekonomi. Om man måste låna för att klara de löpande utgifterna är såväl hushåll som nation ute på farligt vatten. Men om man lånar för att göra en större investering i form av en ombyggnad av det egna huset skapas framtida ekonomiska värden”, menar de fem fackordförandena, i Byggnads, Målarna, Fastighets, Seko och Elektrikerna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Skrota överskottsmålet"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig