info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skolchefen svarar på elevernas kritik:

Patrik Wigelius, kvalitetsansvarig på Praktiska Sverige AB, säger att företaget tagit tag i problemen och jobbar för att åtgärda bristerna på skolorna.

Elever på Täby Praktiska fattade beslut i elevrådet om att panta burkar som de köpte elmaterial till elprogrammet för. De ville ha material att jobba med i skolundervisningen och tog tag i situationen själva.
– Skolan ska stå för allt undervisningsmaterial eleverna behöver. Något annat är inte acceptabelt. Är det stor personalomsättning på lärare och rektorer under kort tid så kan det bli fel, men jag tycker att vi har tagit tag i problemet. Vi har en bra dialog med eleverna på Täby idag och en ny rektor på skolan.
Redan hösten 2013 kom Skolinspektionen med kritik mot Praktiska. Nu riskerar fyra enskilda skolor höga vitesbelopp. Varför tog ni inte tag i problemen direkt?

-Det gjorde vi, vi tog tag i det direkt. De flesta punkter har vi åtgärdat, men vi är inte helt framme på en del skolor.
Men är inte det allvarligt att det ska behöva gå så långt som till ett vitesföreläggande?

-Det finns ingen huvudman som vill ha förelägganden om vite. Men vissa frågor tar tid att komma tillrätta med. Det är inte bara att ändra en formulering i ett dokument eller anställa en lärare till, vi måste i vissa fall även ändra ett arbetssätt. Ambitionen är att vi ska ha riktigt bra skolor och utbildningar.
Ni ger för lite stöd till elever som behöver extra hjälp med vissa ämnen. Ser du någon anledning att vara extra självkritisk när det gäller detta?

– Jo men det ska nog alla göra. Nästan 70 procent av samtliga skolor i Sverige som inspekteras, får kritik på just den här punkten. Kanske gjorde vi misstaget, att för länge luta oss på våra små elevgrupper och lärartäta skolor. Sedan en tid anställer vi speciallärare.
Byggeleverna på Praktiska Täby har haft åtta bygglärare och tre rektorer på tre år. Varför ger ni inte bygglärarna fasta anställningar så att det blir lite kontinuitet?

-Till yrkeslärare utan pedagogisk examen erbjuder vi en ettårig intern utbildning innan vi anställer dem på en tillsvidaretjänst. Efter detta erbjuds de fasta anställningar. Det är inte bra med personalomsättning men vi tror det blir bättre på sikt med rätt personer, och rätt kompetens.
Sveriges Byggindustrier vill att eleverna ska få tillgång till bättre övningslokaler, med maskiner och material att öva på inför praktiken. Hur ser du på den kritiken?

-Vi har skolor, där byggbranschen inte alls för fram detta som ett problem, och på andra håll finns den här kritiken. Vi lyssnar på branschens synpunkter. Alla våra skolor har verkstäder och utrustning så att vi kan genomföra hela utbildningen inne på skolan, men vårt koncept är att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt på en arbetsplats.
Varför har endast två av 33 skolor med bygg- och anläggningsprogram blivit branschgodkända inom Praktiska?

-Jag vet faktiskt inte det. Vi har ju ambitionen att alla skolor ska vara branschrekommenderade. Rektorerna och vi får jobba mer intensivt med frågan.
Lärarna hinner inte följa upp vad eleverna gör på praktiken. Det finns elever som inte fått något lärarbesök på ett helt år.
-Jag vet att en hel del lärare och rektorer har det tufft med att få schemaläggningen att gå ihop. Men det är enligt min bedömning fullt möjligt att klara detta, med bra planering.
Du skjuter över ansvaret på rektorerna?

Jag kan ju inte som huvudman styra rektors detaljplanering. Som huvudman bedömer jag att resurserna ska räcka till.
Enligt skolinspektion, samt i två av mina lärarintervjuer framkommer att lärare blir tillfrågade av sina rektorer att undervisa i ämnen de
varken hade pedagogisk examen i eller yrkeserfarenhet av.
-Rektorn kan göra så, vid korta vikariat eller sjukdom, men rektorn anställer ingen personal utan det gör huvudmannen, och då ser ju vi till att, det finns en pedagogisk utbildning, eller yrkeserfarenhet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skolchefen svarar på elevernas kritik:

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig