info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skattefuskare hot mot varannan byggare

Nästan varannan byggföretagare anser att de är utsatta för illojal konkurrens från skattefuskare. Det visar en ny undersökning från Skatteverket.

Enligt undersökningen anser 42 procent av byggföretagarna att de i större utsträckning än andra branschen är utsatta för konkurrens från skattefifflare.
Även taxi- och åkeriägare anser att de i större utsträckning än andra företagare måste är utsatta för illojal konkurrens. 36 procent ansåg att de var utsatta för konkurrens från svartåkare.
Skatteverkets undersökning genomfördes hösten 2003 bland 3 000 företag i landet inom olika branscher. Syftet var att kartlägga företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och hur skattemyndigheternas kontroll fungerar.
Tilltron till skattekontrollen minskar emellertid. Endast var tredje företagare, 33 procent, tror att skattemyndigheterna skulle upptäcka om de fifflade med skatten. Vid tidigare undersökningar var siffran 47 procent.
Trots detta visar undersökningen att över hälften av de tillfrågade företagarna har större förtroende för skattemyndigheten än för andra myndigheter.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skattefuskare hot mot varannan byggare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig