info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skärpt kontroll väntar byggherrar

Byggherrar och projektörer måste skärpa sig och ta sitt ansvar.

Nu går yrkesinspektörer över hela landet ut för att kontrollera byggarbetsplatser, fastighetsägare, byggherrar och arkitektkontor.
– Oftast går det att undvika risker redan i projekteringen. Men arbetsmiljön kommer på efterkälken, eftersom ekonomin står i fokus, säger Hans Olsson, arkitekt på arbetarskyddsstyrelsen.
Vid projekteringen av byggnader och anläggningar bestäms viktiga förutsättningar för arbetsmiljön.
Projektörernas och byggherrarnas ansvar för arbetsmiljön infördes i arbetsmiljölagen redan 1991. Men fortfarande brister ofta byggherrars och projektörers ansvar både på byggarbetsplatserna och i den färdiga byggnaden.
– Vi har fått signaler att de är särskilt dåliga på att tänka på arbetsmiljön på byggarbetsplatserna. Byggherrarna är ofta omedvetna om sina skyldigheter och okunniga om arbetsmiljöfrågor. Vi vill väcka deras medvetande om att ta sitt ansvar, säger Hans Olsson.
Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen har därför startat ett tillsynsprojekt. Projektet, som startade 1999, intensifieras under hösten. Sammanlagt ska 200 inspektioner göras i samtliga distrikt över hela landet. Varje distrikt väljer ut vilka arbetsplatser, byggherrar och arkitekter som de vill besöka. Man kommer bland annat att fråga om arbetsmiljöplan, hur man styr och samordnar projekteringen och om utbildning för personalen. Yrkesinspektionen i Malmö räknar med att hinna med cirka 20 arbetsplatsbesök under oktober och november.
– Vi ska besöka en del byggherrar och se om de följer lagstiftningen, säger yrkesinspektör Sven-Åke Svensson i Malmö.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skärpt kontroll väntar byggherrar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig