info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skärpning krävs i kamp mot damm

En skärpning behövs av hanteringen av kvartsdamm. Annars kommer fler byggnadsarbetare att bli sjuka. Det anser arbetsmiljöinspektör Martin Forsgren.

Han har mångårig erfarenhet av att granska arbetsmiljön på byggarbetsplatser och är också engagerad i ett nationellt kvartsprojekt inom Arbetsmiljöverket.
– Kunskaperna är rätt bristande i byggbranschen om riskerna och hur man ska skydda sig. Det handlar om allt från vilken utrustning man ska ha och hur den ska skötas, till brister i fråga om riskbedömning, säger Martin Forsgren, som är verksam i Umeå.
Byggnadsarbetaren har tidigare berättat om att kvartsdamm är farligare än tidigare befarat. Det kan bland annat orsaka lungcancer och stendammslunga och öka risken för hjärtinfarkt och kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol).

”Fler måste ta ansvar”

Martin Forsgren säger att fler arbetsgivare måste ta sitt ansvar, göra riskbedömningar och planera för arbetsmetoder som tar dammet vid källan, med exempelvis utsug av olika slag. Arbetsgivaren ska också tillhandahålla skyddsutrustning där det dammar. Sedan måste arbetarna också använda den.
– Hur man sköter skyddet varierar naturligtvis mellan olika arbetsplatser, men generellt sett finns det många brister i byggbranschen, säger han.
Arbetsmiljöverket driver flera projekt med syfte att få ner kvartsdammet och granska hur företagen lever upp till kraven i den nya föreskriften om kvartsdamm. Verket har fått kritik för att det direkta kravet på mätningar av kvartsdamm tagits bort. Men, menar Martin Forsgren, det finns krav på riskbedömningar och det innebär indirekt att företagen ändå behöver mäta. Antingen ska man då använda referensmätningar, tidigare mätningar gjorda vid liknande förhållanden eller mäta på den egna arbetsplatsen.

Fler mätningar krävs på byggen

Martin Forsgren tycker mätningar är viktiga, eftersom det visar svart på vitt hur mycket kvarts som finns i luften.
– Fler mätningar måste göras på byggarbetsplatser, där finns inte så mycket mätningar gjorda sedan tidigare. Förut har man mest fokuserat på krossar och stenindustri, säger han.
Det farligaste dammet är det som inte syns. Därför måste bygget hållas rent. Samtidigt tycker sig Martin Forsgren se mer slarv med städningen på byggena idag.

Läs mer:
Kvartsdamm på bygget skördar liv

Stoppa dammet

”Okunskap om riskerna”

Johnny Rindebrant, regionalt skyddsombud på Byggnads Stockholm-Gotland, delar Martin Forsgrens syn på problemen i branschen. Han tycker att det finns en stor okunskap om riskerna med kvartsdamm.
– Man vet att asbest är farligt, men det saknas en respekt för riskerna med kvarts. Därför går vi nu ut för att informera våra skyddsombud om riskerna. Sedan är tanken att de i sin tur ska nå ut till alla byggnadsarbetare, säger han.

”Byggena är renare”

Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier, anser att kvartsdammet är ett problem, men att situationen på byggena blivit bättre på senare år.
Men det finns en kritik mot att det är för dammigt. Vad gör företagen åt problemen?

– Förhållandena är annorlunda idag. Förr accepterade man att det var dammigt och bullrigt, det gör man inte idag. Byggena är rent allmänt sett renare, man har mer dammsugsutrustningar och dammreducerande åtgärder på verktygen. Men vi kan inte vara nöjda förrän det är bra på alla arbetsplatser, säger han.
Varför mäts det inte mer på byggena?

– Det är omöjligt för mig att säga hur det är i varje enskilt fall. Det finns ett bekymmer för företagen då det gäller mätningar. Tidigare hade Arbetsmiljöverket ett centralt register med mätdata, men det vill de inte längre ha. Vi diskuterar, framförallt med våra stora företag, var vi skulle kunna samla mätdata från gemensamma typmätningar. Ett problem är också att det är få som har kompetens att göra mätningar idag, säger Björn Samuelson.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skärpning krävs i kamp mot damm

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig