info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skanskas pålitlighet minskar

Skanska är ett av de företag som har den snabbast krympande soliditeten bland börsbolagen.

Under det senaste året har Skanskas soliditet minskat med 40 procent, enligt uppgifter i Dagens Industri. Därmed är Skanska ett av de företag som redovisar den största minskningen av det egna kapitalets andel av det totala kapitalet i sin balansräkning.
Skanskas chef för investerarrelationer, Peter Wallin, säger till Dagens Industri att han inte är oroad över utvecklingen.
”Vår finansiella ställning är god. Jämförelsen störs av en utdelning på 1,8 miljarder och ett återköp av aktier för 3,4 miljarder”, säger Peter Wallin.
Soliditeten är det egna kapitalets andel av de totala tillgångarna och är ett mått på ett företags förmåga att betala för sig. Allt för låg soliditet innebär försämrad kreditvärdighet.
Skanskas soliditet är 21 procent och ligger därmed 15,8 procentenheter under genomsnittet.
Den genomsnittliga soliditeten i börsföretagen före det senaste årets fall var, historiskt sett, mycket hög.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skanskas pålitlighet minskar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig