info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skanskalön upp 476 kronor per månad

Skanska Väst och Byggnads avdelningar i västra Sverige är nu överens om hur bonuslönesystemet ska se ut fram till 31 mars 2001.

Det innebär att cirka 600 Skanskaanställda i Västsverige får sin grundlön höjd från 19 724 kronor per månad till 20 200 kronor, från den 1 april i år.
– Vi kom fram till en lösning i förra veckan och nu återstår i princip bara underskrifterna. Det bör bli helt klart i slutet av veckan, säger Henry Carlsson på Byggnads avdelning Väst.
Den retroaktiva höjningen kan därmed betalas ut på decemberlönen.
Det som tagit tid att lösa är formuleringar om hur avtalet ska utvecklas. Nu har man enats om att en arbetsgrupp ska ta fram förslag som sedan var och en av de fyra fackliga avdelningarna i Byggnads ska ta ställning till.
Tidigare har Skanskaanställda i området kritiserat lönesystemet för att det inte ger samma löneutveckling som de traditionella ackorden. En uppgift för arbetsgruppen blir att hitta rörliga delar att komplettera lönesystemets bonus på arbetsplats eller arbetschefsnivå med.
Skanska löneingenjör, Bengt Källvik, konstaterar att taket på bonusen varit en stötesten. Men han tycker inte att takten på löneutvecklingen är något stort problem.
– Visst kan utvecklingen på andra företag göra att vi får svårare att rekrytera men samtidigt så är ju alla överens om att löneglidning är av ondo, säger han.
Fortfarande är det cirka 190 byggnadsarbetare i Skanska Väst som står utanför bonussystemet. Det är de anställda i Jönköping och Halmstad som sagt nej till systemet i omröstningar.
– Vår ambition är att alla ska vara med, säger Bengt Källvik.
– Vi har satt igång aktiviteter för att få med de som står utanför.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skanskalön upp 476 kronor per månad

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig