info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skanskachefen hoppas på upphandlarna

Skanskas hållbarhetschef önskar skarpare upphandlingskrav om miljö.

Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska, konstaterar att fokus har legat på att dra ner på energiförbrukningen i driften av byggnader. Han menar att man nu måste byta fokus till produktionsfasen, byggandet, för att minska branschens miljöpåverkan.
– Det tror jag är en mental omställning att göra, säger han.
En rapport som Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, släppte förra året pekar på samma behov av fokus på produktionen. Enligt rapportens beräkningar orsakar ett flerbostadshus i betong lika mycket utsläpp under produktionsfasen som under de kommande femtio åren i drift.

”Verktygen finns”

Rapporten från IVA landade bland annat i att myndigheter bör utveckla upphandlingsmodeller som stimulerar minskad klimatbelastning.
Även Johan Gerklev på Skanska sätter stort hopp till offentlig upphandling som verktyg för att höja ribban för branschens klimatarbete, han vill att miljöfrågan ska bli starkare i upphandlingskraven. Han säger att Trafikverket börjat ställa krav på klimatkalkyler och han tänker sig att man också skulle kunna ha system för att klimatdeklarera avslutade projekt.
Finns det verktyg i dag för att upphandla med sådana här krav?
– Det skulle jag vilja säga, det är inte där skon klämmer.

Byggnader måste klimatsäkras

Johan Gerklev räknar upp design, materialval och transporter som delar att tänka på för att minska ett bygges klimatpåverkan. Designen ska optimera konstruktionerna så att miljön gynnas, material väljas med hänsyn till utsläppen de orsakar.
Så långt om att bromsa klimatförändringarna, men under tisdagen skrev Byggnadsarbetaren om att byggnader måste anpassas till att vädret kommer förändras i Sverige redan i nuläget. Det handlar om till exempel översvämningsrisker. Även i denna del önskar Johan Gerklev att man skulle använda upphandlingar till att ställa tydligare krav.
– Klimatsäkrat byggande har man pratat lite för lite om tycker jag.

”Häftig utmaning”

Så här svarar Johan Gerklev på hur långt byggbranschen kommit med att bygga så klimatsmart som möjligt:
– Inte alls så långt att man skulle kunna slå sig för bröstet och säga att vi kommer klara tvågradersmålet.
Tvågradermålet handlar om att jordens temperatur inte ska höjas med mer än två grader jämfört med förindustriell nivå. Det är där siktet är inställt inför FNs stora klimatmöte COP21 som börjar i Paris nästa vecka.
Johan Gerklev kallar det en ”häftig utmaning” att klara målet i kombination med ökat byggande. Han menar att politik och marknad behöver skicka tydligare signaler om vad som önskas, det skulle till exempel kunna handla om ett pris att betala för koldioxidutsläpp.

LÄS MER
Inför klimatmötet i Paris har de internationella bygg- och träfacken tagit fram en klimatrapport, även de betonar den offentliga upphandlingens betydelse. Läs Byggnadsarbetarens artikel om rapporten här.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skanskachefen hoppas på upphandlarna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig