info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skanska svarar på kritiken

Skanskas personaldirektör Veronica Rörsgård svarar på Byggnadsarbetarens frågor om rättsprocessen i Peru och anklagelserna mot Camiseaprojektet.

Vet du hur många terapitillfällen som ni har erbjudit arbetarna?
– Nej, det vet jag inte. Jag vet att det var direkt efter och sen lite senare efter råd från de som är specialister på den här typen av krishantering.
Här är Skanska Perus inlaga till rätten och här är det tydligt att ni erbjuder terapihjälp vid två tillfällen. Tror du att det räcker?
– Nu är det fyra personer som för en talan mot Skanska och de är erbjudna ytterligare terapi för att kunna återgå till arbete. Så jag kan inte svara, men man kan tolka det som att de andra upplever som att de har fått tillräckligt stöd.
Ni påstår att ni har erbjudit de här fyra arbetarna mer psykologhjälp. Hur vet ni att de andra arbetarna inte har samma behov?
– Det vet vi inte. Det verkar inte som att de har riktat det behovet mot oss så vitt jag känner till.
Men ni har ingen kontakt med dem och vet inte hur de mår?
– Jag kan inte svara på det. Inte så vitt jag vet.
Så två psykologträffar, är det så långt ert ansvar för anställda sträcker sig?
– Vi har ju agerat utifrån de rådgivare vi har haft vad det gäller vad man kan erbjuda och jag är själv inte psykolog eller expert inom området, jag kan inte kommentera det.
Ni friställer er från ansvar för de här personerna. Är det att bedriva verksamheten med hög moral och integritet som det står i er uppförandekod?
– Den information som vi har fått är att de har erbjudit dem mer stöd i form av terapi.
Men du verkar inte veta hur mycket eller i vilken form.
– Nej, det vet jag inte exakt. Det vet jag inte.
Era jurister går in med en extremt avvisande ton mot arbetarnas ersättningskrav.
– Ja.
Varför är det så?
– Vi kommer att avvakta hur det juridiska utfallet blir och följa det så klart.
Jo, men nu tänker jag på varför juristerna har valt att vara så negativt inställda till ersättningskravet.
– Ja, det kan jag liksom inte uttala mig om. Nu får alla fakta komma på bordet och utifrån det beslutet kommer vi så klart att agera efter det.
Gasledningen Camisea klyver rakt igenom landet och tvingar okontaktade ursprungsfolk att lämna sina områden. Vi har pratat med en antropolog som säger att människor som lever i närheten tvingas in i både missbruk och prostitution. Är det här någonting som ni vill förknippas med?
– Nej, det är naturligtvis inget vi vill förknippas med och ingenting som är förenligt med våra värderingar eller vår code of conduct.
Men hur kommer det sig då att ni gång på gång går in i projekt som får väldigt skarp kritik från miljö- och arbetstagarorganisationer?
– I Camiseaprojektet så bedömdes det projektet specifikt som okej. Men att sen helheten förknippas med något väldigt negativt är beklagligt.

Björn Wendelborn Barr
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skanska svarar på kritiken

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig