info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skanska och Banverket har gjort upp

Enligt Banverkets beräkningar kommer miljöolyckan vid Hallandsåsen att kosta cirka 230 miljoner kronor, om man räknar in både skadereglering och miljösanering.

Fördelningen av kostnaderna mellan Skanska och Banverket är sekretessbelagd.
Skaderegleringen vad det gäller företagare, jordbrukare, boende och andra som drabbats av miljöolyckan, närmar sig sitt slut.
Av 206 ärenden återstår idag endast ett fåtal.
Cirka 30 miljoner kronor har hittills betalats ut.
Vattenprover visar att halterna av akrylamider i dag ligger under gällande riktvärden, men regelbundna analyser görs fortfarande.
Skanska kommer att fullfölja arbetet med återställning och tätning av de befintliga tunnlarna (den så kallade liningen).
Därefter avslutas det nuvarande kontraktet mellan Skanska och Banverket.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skanska och Banverket har gjort upp

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig