info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skanska mätte 36 procents jobb

Skanska anser att de anställda på bygget av Götatunneln i Göteborg maskar. Företaget säger sig ha mätt upp 36 procents arbetsinsats jämfört med före lönekonflikten.

Överläggningar mellan Byggnads i Göteborg och Sveriges Byggindustrier, BI, om påstådd maskning avslutades på måndagen i oenighet. Skanska och BI menar att tunnelarbetarna på Skanskas del av Götatunneln maskar. Man har genomfört mätningar som enligt BI visar att laget arbetar 36 procent av den arbetstakt som uppmättes före diskussionerna om slutavstämning.
– Vi arbetar i den takt vi får betalt för, svarar en av tunnelarbetarna på anklagelsen.
Ingvar Särnbratt, mätningsföreståndare på Byggnads i Göteborg, har nu informerat laget om reglerna vid olovliga konfliktåtgärder.
– Men vi har inte uppfattningen att det pågår någon maskning, säger han.

Bakgrunden är att Skanska sänkt utbetalningsnivån för tunnelarbetarna från 142:40 kronor per timme till 124:65. Orsaken är att Skanska menar att ackordet inte givit det resultat som förväntades när utbetalningsnivån fastställdes i mars i år.
– Det är märkligt. Den senaste prognosavstämningen pekade mot minst 155 kronor per timme. Men i slutavstämningen har Skanska minskat timantalet utan förklaring, berättar lagbasen Bengt Olsson.
Stämningen i laget är upprörd. Någon har hängt en repsnara från räcket över tunnelmynningen. Det talas om stöld och om försök att tvinga på dem fast lön.

Löneuppgörelsen på Skanskas del av Götatunneln baseras på ett budgeterat timantal för en viss mängd arbeten under 16 månader fram till den 27 juli i år. Under resans gång har lagbasen och platschefen gjort regelbundna prognosavstämningar som styrt utbetalningsnivån.
Platschefen som tidigare haft ansvaret för arbetsplatsen har nu uppdraget att göra klart slutavstämningen tillsammans med lagbasen Bengt Olsson. Därefter ska laget göra upp med en ny platschef om lön för fortsättningen. Det återstår tre års byggtid.
Bengt Olsson hyser trots allt ett visst hopp om slutavstämningen.
– Bygget har gått bra och det kan inte ha försvunnit så många timmar som Skanska säger. Allt finns ju dokumenterat och det är det vi går igenom nu, säger han.

I laget ser man Skanskas agerande som ett sätt att trixa med uppgörelsen för att hålla ner lönenivån på de jobb som återstår. Företaget vill hålla ner förtjänsten för att inte reta övriga anställda i Skanska och konkurrentföretagen som bygger andra delar av Götatunneln.
Olle Edvardson är biträdande regionchef på Skanska anläggning i Göteborg. Han står fast vid att det pågår en maskningsaktion och han säger att han inte kan förstå varför den genomförs.
– Det kan möjligen vara så att en del av tunnelarbetarna haft orealistiska förväntningar på lönenivån, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skanska mätte 36 procents jobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig