info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skanska lovar gott uppförande

Idag undertecknade Skanska och den fackliga bygginternationalen, IBTU, ett avtal med uppföranderegler för Skanskas världsomspännande verksamhet.

Bland de regler som Skanska nu åtar sig att följa finns förbud mot att använda arbetskraft under 15 år, obegränsad rätt för de anställda att organisera sig och ett åtagande att följa varje nations lagar och avtal.
– Föreningsrätten och förbudet mot barnarbete ser vi som de viktigaste inslagen i avtalet, säger Kjell Broman, facklig förtroendeman för Skanskas byggnadsarbetare i Sverige och en av initiativtagarna till avtalet.
Skanskas vd, Claes Björk, och IBTU:s generalsekreterare, Ulf Asp, undertecknade avtalet. De beskrev avtalet som banbrytande, det finns tidigare endast ett liknande avtal i byggbranschen.
För att övervaka att avtalet följs har Skanska utsett en övervakningsgrupp under ledning av personaldirektör Rune Kjellman. I gruppen ingår representanter från de fackliga organisationerna i Skanska samt från IBTU.
– Vi ser fram till att leva upp, outside the agreement, sade Claes Björk, som betonade IBTU:s roll i övervakningen.
Ulf Asp betonade också han övervakningens betydelse.
– I byggbranschen gäller det inte bara att se till situationen för de egna anställda utan också att ta ansvaret för förhållanden i alla de företag som anlitas som underentreprenörer, sade Ulf Asp.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skanska lovar gott uppförande

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig