info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skanska dömt för avskedande

Arbetsdomstolen ogiltigförklarar ett avsked från Skanska. Man avvisar däremot Byggnads argumentation om att mannen hindrats i, och avskedats på grund av, sitt fackliga arbete.

Mb-ledamoten avskedades från Skanska i november 2011.
Byggnadsarbetaren har tidigare skrivit om tvisten runt detta. Byggnads har hävdat att avskedet saknade saklig grund samt att det var en följd av mannens fackliga arbete som mb-ledamot och skyddsombud. Dessutom har Byggnads hävdat att mannen hade trakasserats och hindrats i sitt fackliga arbete även innan avskedandet.

”Samarbetsproblem i botten”

Företaget har däremot hävdat att avskedet berodde dels på att mannen ska ha framfört ett hot mot en kollega i samband med en mycket infekterad lönediskussion och dels på att han haft långvariga samarbetsproblem. Allt samband med det fackliga arbetet har avfärdats av arbetsgivaren.

Halv miljon i lön ska betalas

Nu har Arbetsdomstolen gett Byggnads rätt i att avskedet är ogiltigt och att det inte heller fanns grund för uppsägning. Därmed ogiltigförklaras avskedandet.
Skanska ska, enligt domen, ersätta mannen för inkomst som han förlorat efter avskedandet. Det handlar om nästan 507 000 kronor plus ränta.

”Inte föreningsrättskränkning”

Domstolen avfärdar däremot Byggnads argumentation om att mannen ska ha hindrats och trakasserats i sitt fackliga arbete, samt att avskedandet ska ha haft samband med detta.
Det allmänna skadeståndet till mannen landar därmed på en tiondel av vad Byggnads begärt. Skanska ska betala honom 60 000 kronor i skadestånd (utöver ovan nämnda inkomstförluster). Byggnads hade begärt sammanlagt 600 000 i stämningen.

”Inte visat att hot framförts”

Domstolens resonemang bygger på att Skanskas skäl för att avskeda mannen var de som företaget uppgett; det påstådda hotet samt påstådda samarbetsproblem. Men enligt domen är det inte visat att mannen verkligen hotat sin kollega. Vidare konstateras att företaget inte gjort tillräckligt för att komma till rätta med de påstådda samarbetsproblemen på andra vägar än genom att skilja mannen från hans anställning.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skanska dömt för avskedande

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig