info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Skadestånd efter dålig dammätning

Peab ska betala 10 000 kronor i skadestånd till Byggnads, efter en förhandlingslösning. Bakgrunden är en dålig redovisning efter dammätningar vid ett bygge i Östersund. Det gick inte att utläsa vilka eventuella risker arbetarna utsatts för.

Det hela började för drygt ett år sedan i samband med rivningsarbeten i en stadsdel i Östersund.
Regionala skyddsombudet Karl-Axel Bodén från Byggnads misstänkte att rivdammet på arbetsplatsen kunde innehålla kvarts och andra hälsofarliga ämnen och begärde en analys av dammet.
Peab beställde då mätningar.
Men när mätresultatet presenterades fanns ingen särskild mätrapport, någon analys, som tydligt förklarade resultaten av mätningarna. Siffrorna var svårtolkade och kunde inte tolkas mot gällande gränsvärden. Den berörda platschefen kunde inte heller vid begäran förklara innebörden av den dammätning som sänts över.

Det regionala skyddsombudet reagerade då över att mätningen inte var möjlig att omsätta i praktiskt arbetsmiljöarbete för att skydda byggnadsarbetarnas hälsa. Också Arbetsmiljöverket har, senare, reagerat mot den dåliga kvalitén på mätningarna och har kritiserat dessa i ett inspektionsmeddelande.

Ärendet togs senare upp först i lokala och sedan centrala förhandlingar mellan Byggnads och Sveriges byggindustrier.
Där hävdade facket att Peab brutit mot sjätte kapitlet i Arbetsmiljölagen och hindrat skyddsombudet i utövandet av sitt uppdrag.
I protokollet från den centrala förhandlingen konstaterar också Peab att uppfattningen om att mätningarna var bristfälliga och inte följdes av en mätrapport. Men företaget hävdar att detta inte är detsamma som att hindra ett skyddsombud i hans utövande av det fackliga uppdraget.
Däremot vill Peab lösa tvisten och går därför med på att betala 10 000 kronor. Företaget ska också internt informera om gällande krav vid upphandling av mättjänster.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Skadestånd efter dålig dammätning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig