info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Sjukas miljoner till byggjättar

Byggföretag tjänar storkovan på försämringar i sjukförsäkringssystemet. Detta genom att försäkringsbolaget AFA, och Fora (som hanterar utbetalningarna praktiskt), inom kort betalar ut totalt cirka 826 miljoner kronor till byggföretagen. Pengar som skulle ha gått till de sjuka.

Byggnadsarbetaren kan nu avslöja att försäkringsbolaget AFA kommer att betala ut sammanlagt cirka 826 miljoner kronor till byggföretagen de närmaste månaderna enligt Byggnadsarbetarens egna beräkningar.
AFA Försäkring hanterar kollektivavtalsförsäkringar för de flesta av landets byggnadsarbetare. Men vad är det egentligen för pengar vi pratar om?

AFA:s penningreserv

Det handlar om AFA:s penningreserv. LO och Svenskt Näringsliv äger gemensamt ett försäkringsbolag som heter AFA. AFA har en sjukförsäkring som ska ge sjuka LO-medlemmar ett tillskott utöver den offentliga sjukförsäkringen. Varje år betalar arbetsgivarna in en premie till försäkringen. Det är denna premie som ska betalas tillbaka, eftersom allt färre beviljas sjukersättning.

Utförsäkringar

I grunden är det ett politiskt beslut, som lett till att det blivit ett enormt överskott i AFA:s penningreserv. 2008 fattade den borgerliga regeringen beslutet att strama åt den svenska offentliga sjukförsäkringen. Beslutet till utförsäkringar från sjukförsäkringen. När allt fler utförsäkrades, ledde det till att allt färre personer fick ersättning även från fackets sjukförsäkring, som är tänkt som ett extra tillskott till sjukpenning och sjukersättning. Detta ledde i sin tur till att det blir pengar över hos AFA.

Pengarna tillhör företagen

Men borde inte de anställda få ta del av pengarna som nu återbetalas till arbetsgivarna? Meningen med fackets försäkring är ju att skydda anställda i de kollektivavtalsbundna företagen?
Nej, juridiskt sett tillhör pengarna arbetsgivarna.
LO och Svenskt Näringsliv har kommit överens om att försäkringsbolaget AFA inte ska gå med vinst, och när företagen betalat in mer än vad försäkringen faktiskt kostar på grund av att antalet sjukskrivna minskar, ska pengarna enligt avtalet betalas tillbaka till företagen.

Läs mer: Kent utslängd från två trygghetssystem-tvingas låna

Men nu höjs många röster, särskilt bland fackligt aktiva inom den kommunala sektorn, om att pengarna som betalas ut ändå ska gå till personalbefrämjande åtgärder. Uddevalla kommun får till exempel 57 miljoner kronor i återbetalning från AFA, pengar som går rakt in i kommunens kassa.
– Det är ett hån mot de anställda. Rent juridiskt har vi kanske ingen rätt till dem, men vi borde i alla fall få del av dem, säger Krister Kronlid, ordförande för Vård och Omsorg-sektionen i Uddevalla, till tidningen Kommunalarbetaren.

”Pengarna borde gå till de sjuka”

Även Byggnads ordförande, Johan Lindholm höjer rösten och anser att pengarna ska gå till dem som drabbats av försämringarna i sjukförsäkringssystemet.
– Det är upprörande att denna enorma överföring kan ske på grund av att personer som är arbetsskadade inte får ersättning. Jag tycker att pengar som vi har avdelat för att stödja personer som är sjuka och arbetsskadade ska gå till den försäkrade, säger han.

Galaxen

Även Galaxen, som arbetar med rehabilitering av byggnadsarbetare, menar att företagen borde använda pengarna till att stötta personer med funktionsnedsättning så att de kan få anpassade anställningar i byggbranschen.
– Det finns tusentals byggnadsarbetare med funktionsnedsättning som blivit arbetslösa och som inte längre får sjukpenning. Arbetsgivare kan med hjälp av de här pengarna inrätta fler Galaxen-anställningar, där arbetsgivaren får stöd från oss på Galaxen i allt som gäller den anställde, säger Galaxens vd Bengt Bergqvist.

Oklart vad pengarna går till

Enligt Byggnadsarbetarens beräkningar får arbetsgivarna i byggbranschen dela på cirka 826 miljoner kronor, nästan en miljard. Så vad ska överskottet användas till? Vi ringde runt till de största byggföretagen och frågade. Två av företagen gav ett klart besked, nämligen NVS och NCC. Ekonomicheferna i NVS och NCC förklarade båda att ingen öronmärkning av pengarna kommer att ske utan att de går rakt in i företagens balansräkning.

Peab: Har inte diskuterat ännu vad pengarna ska användas till.
Skanska:
Har inte diskuterat ännu vad pengarna ska användas till.
NCC:
Pengarna återgår i verksamheten. Ingen öronmärkning.
NVS:
Pengarna går rakt in i verksamheten och innebär en kostnadsminskning. Ingen öronmärkning.

SÅ FUNKAR FACKETS SJUKFÖRSÄKRING, AGS:

  • Fackets AGS-försäkring ger ett tillskott utöver ersättningen från försäkringskassan, till den som är sjuk.
  • Tillskottet som betalas ut motsvarar 10 procent av lönen. Den sjuka får pengar från den 15:e sjukdagen.
  • Den enskilda måste ansöka om AGS på AFA:s kundwebb, eller ringa till AFA och sjukanmäla sig.

Så räknade vi fram återbäringen till byggbranschen:

Antal anställda byggnadsarbetare i branschen gånger genomsnittlig årslön för tim- och ackordsarbetare 2007 och 2008 (det var dessa år det blev överskott i AFA:s kassakista och det är detta som nu ska betalas tillbaka) = total lönemassa, gånger premierna som betalats in till AFA/Fora, dvs beloppet som nu ska återbetalas.

312 000 kr (medel-årslön 2007) x 127 965 (antal byggnadsarbetare i branschen 2008) = 39 925 080 000 (total lönemassa) x 0,0059 (premie 2007) = 235 557 972 kr (återbäring för 2007)

2008=total lönemassa x 0,0145 (premie)= 590 491 933

Totalt återbetalda premier 2007+2008= 826 049 905 kronor

Uppgifterna är hämtade från AFA, Fora, Byggnads lönestatistik och SCB/Sveriges Byggindustriers statistik om antalet anställda i branschen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Sjukas miljoner till byggjättar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig